Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Codul de Procedura

Civila din 1 iulie 2010

republicatData Intrarii in vigoare: 15 Februarie 2013


TITLUL PRELIMINAR
Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil


Capitolul I - Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
Capitolul II - Principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul III - Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I-Dispozitii generale


TITLUL I - Actiunea civila


TITLUL II - Participantii la procesul civil


Capitolul I - Judecatorul. Incompatibilitatea
Capitolul II - Partile
    SECTIUNEA 1 Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
    SECTIUNEA a 2-a Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
    SECTIUNEA a 3-a Alte persoane care pot lua parte la judecata
        § 1. Interventia voluntara
        § 2. Interventia fortata
            I. Chemarea in judecata a altei persoane
            II. Chemarea in garantie
            III. Aratarea titularului dreptului
            IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane
    SECTIUNEA a 4-a Reprezentarea partilor in judecata
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala
    SECTIUNEA a 5-a Asistenta judiciara
Capitolul III - Participarea Ministerului Public in procesul civil

TITLUL III - Competenta instantelor judecatoresti


Capitolul I - Competenta materiala
    SECTIUNEA 1 Competenta dupa materie si valoare
    SECTIUNEA a 2-a Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta
Capitolul II - Competenta teritoriala
Capitolul III - Dispozitii speciale
Capitolul IV - Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
    SECTIUNEA 1 Necompetenta si conflictele de competenta
    SECTIUNEA a 2-a Litispendenta si conexitatea
    SECTIUNEA a 3-a Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

TITLUL IV - Actele de procedura


Capitolul I - Forma cererilor
Capitolul II - Citarea si comunicarea actelor de procedura
Capitolul III - Nulitatea actelor de procedura

TITLUL V - Termenele procedurale


TITLUL VI - Amenzi judiciare si despagubiri


CARTEA a II-a-Procedura contencioasa


TITLUL I
Procedura in fata primei instante


Capitolul I - Sesizarea instantei de judecata
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Cererea de chemare in judecata
    SECTIUNEA a 3-a Intampinarea
    SECTIUNEA a 4-a Cererea reconventionala
Capitolul II - Judecata
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Cercetarea procesului
        SUBSECTIUNEA 1 Dispozitii comune
        SUBSECTIUNEA a 2-a Exceptiile procesuale
        SUBSECTIUNEA a 3-a - Probele
            § 1. Dispozitii generale
            § 2. - Dovada cu inscrisuri
                I. Dispozitii generale
                II. Inscrisul autentic
                III. Inscrisul sub semnatura privata
                IV. Inscrisurile pe suport informatic
                V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata
                VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare
                VII. Regimul altor inscrisuri
                VIII. Administrarea probei cu inscrisuri
                IX. Verificarea inscrisurilor
            § 3. - Proba cu martori
                I. Admisibilitatea probei cu martori
                II. Administrarea probei cu martori
            § 4. Prezumtiile
            § 5. Expertiza
            § 6. Mijloacele materiale de proba
            § 7. Cercetarea la fata locului
            § 8. - Marturisirea
                I. Admisibilitatea probei
                II. Interogatoriul
            § 9. Asigurarea probelor
        SUBSECTIUNEA a 4-a Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici
    SECTIUNEA a 3-a Dezbaterea in fond a procesului
    SECTIUNEA a 4-a Deliberarea si pronuntarea hotararii
Capitolul III - Unele incidente procedurale
    SECTIUNEA 1 Renuntarea la judecata
    SECTIUNEA a 2-a Renuntarea la dreptul pretins
    SECTIUNEA a 3-a Suspendarea procesului
    SECTIUNEA a 4-a Perimarea cererii
Capitolul IV - Hotararile judecatoresti
    SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale
        § 1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii
        § 2. Efectele hotararii judecatoresti
    SECTIUNEA a 2-a Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor
    SECTIUNEA a 3-a Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
    SECTIUNEA a 4-a Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
    SECTIUNEA a 5-a Executarea provizorie
    SECTIUNEA a 6-a Cheltuielile de judecata

TITLUL II
Caile de atac


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Apelul
Capitolul III - Caile extraordinare de atac
    SECTIUNEA 1 Recursul
    SECTIUNEA a 2-a Contestatia in anulare
    SECTIUNEA a 3-a Revizuirea

TITLUL III
Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare


Capitolul I - Recursul in interesul legii
Capitolul II - Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

TITLUL IV - Contestatia privind tergiversarea procesului


CARTEA a III-a- Procedura necontencioasa judiciara


TITLUL I - Dispozitii generale


TITLUL II - Dispozitii speciale


CARTEA a IV-a- Despre arbitraj


TITLUL I - Dispozitii generale


TITLUL II - Conventia arbitrala


TITLUL III - Tribunalul arbitral


TITLUL IV
Procedura arbitrala


Capitolul I - Sesizarea tribunalului arbitral
Capitolul II - Judecata
Capitolul III - Cheltuielile arbitrale
Capitolul IV - Hotararea arbitrala

TITLUL V - Desfiintarea hotararii arbitrale


TITLUL VI - Executarea hotararii arbitrale


TITLUL VII - Arbitrajul institutionalizat


CARTEA a V-a- Despre executarea silita


TITLUL I
Dispozitii generale


Capitolul I - Scopul si obiectul executarii silite
Capitolul II - Titlul executoriu
Capitolul III - Participantii la executarea silita
Capitolul IV - Efectuarea executarii silite
    SECTIUNEA 1 Sesizarea organului de executare
    SECTIUNEA a 2-a Efectuarea actelor de executare silita
    SECTIUNEA a 3-a Executarea impotriva mostenitorilor
    SECTIUNEA a 4-a Interventia altor creditori
    SECTIUNEA a 5-a Perimarea executarii silite
    SECTIUNEA a 6-a Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
    SECTIUNEA a 7-a Incetarea executarii silite
Capitolul V - Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita
Capitolul VI - Contestatia la executare
Capitolul VII - Depunerea cu afectatiune speciala
Capitolul VIII - Intoarcerea executarii

TITLUL II
Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului


Capitolul I - Urmarirea mobiliara
    SECTIUNEA 1 Bunurile mobile care nu se pot urmari
    SECTIUNEA a 2-a - Procedura urmaririi mobiliare
        § 1. Sechestrarea bunurilor mobile
        § 2. Valorificarea bunurilor sechestrate
        § 3. Vanzarea la licitatie publica
        § 4. Dispozitii speciale
    SECTIUNEA a 3-a Poprirea
    SECTIUNEA a 4-a - Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
        § 1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
        § 2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
Capitolul II - Urmarirea imobiliara
    SECTIUNEA 1 Bunurile imobile care pot fi urmarite
    SECTIUNEA a 2-a Incuviintarea urmaririi imobiliare
    SECTIUNEA a 3-a Efectele urmaririi
    SECTIUNEA a 4-a - Vanzarea la licitatie publica
        § 1. Formalitatile premergatoare vanzarii
        § 2. Scoaterea in vanzare a imobilului
        § 3. Licitatia si adjudecarea imobilului
    SECTIUNEA a 5-a Efectele adjudecarii
    SECTIUNEA a 6-a Dispozitii speciale
Capitolul III - Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite
    SECTIUNEA a 3-a Plata sumei rezultate din urmarirea silita

TITLUL III
Executarea silita directa


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Predarea silita a bunurilor mobile
Capitolul III - Predarea silita a bunurilor imobile
Capitolul IV - Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
    SECTIUNEA 1 Dispozitii comune
    SECTIUNEA a 2-a Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori

CARTEA a VI-a- Proceduri speciale


TITLUL I
Procedura divortului


Capitolul I - Dispozitii comune
Capitolul II - Divortul remediu
    SECTIUNEA 1 Divortul prin acordul sotilor
    SECTIUNEA a 2-a Divortul din motive de sanatate
Capitolul III - Divortul din culpa sotilor

TITLUL II - Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca


TITLUL III - Procedura de declarare a mortii


TITLUL IV -
Masuri asiguratorii si provizorii


Capitolul I - Sechestrul asigurator
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile
Capitolul II - Poprirea asiguratorie
Capitolul III - Sechestrul judiciar
Capitolul IV - Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

TITLUL V - Procedura partajului judiciar


TITLUL VI - Procedura ordonanţei presedinţiale


TITLUL VII - Cererile posesorii


TITLUL VIII - Procedura ofertei de plata si consemnatiunii


TITLUL IX - Procedura ordonantei de plata


TITLUL X - Procedura cu privire la cererile de valoare redusa


TITLUL XI -
Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Procedura de evacuare
Capitolul III - Dispozitii speciale

TITLUL XII - Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii


TITLUL XIII - Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute


TITLUL XIV - Cautiunea judiciara


CARTEA a VII-a- Procesul civil international


TITLUL I -
Competenta internationala a instantelor romane


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane

TITLUL II -
Legea aplicabila in procesul civil internaţional


Capitolul I - Capacitatea si drepturile partilor in proces
Capitolul II - Legea aplicabila in materie procedurala

TITLUL III - Eficacitatea hotararilor straine


Capitolul I - Recunoasterea hotararilor straine
Capitolul II - Executarea hotararilor straine

TITLUL IV -
Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine


Capitolul I - Procesul arbitral international
Capitolul II - Efectele hotararilor arbitrale straine
Nota - NOTA