CODUL DE PROCEDURA CIVILA - CARTEA a VII-a - Procesul civil international

 

Codul de Procedura Civila - pagina de start

    TITLUL III

Eficacitatea hotararilor straine


CAP. II
Executarea hotararilor straine

ART. 1.102
Instanta competenta
(1) Hotararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoie de catre cei obligati a le executa pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei, pe baza incuviintarii date, la cererea persoanei interesate, de catre tribunalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea.
(2) Hotararile straine prin care s-au luat masuri asiguratorii si cele date cu executare provizorie nu pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei.
ART. 1.103
Conditiile incuviintarii executarii
(1) Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea conditiilor prevazute la art. 1.095, precum si a celei ca hotararea sa fie executorie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o.
(2) Dispozitiile art. 1.096 si 1.097 sunt aplicabile in mod corespunzator si cererii de incuviintare a executarii.
ART. 1.104
Dovada caracterului executoriu
Cererea de incuviintare a executarii, intocmita in conditiile prevazute la art. 1.099, va fi insotita si de dovada caracterului executoriu al hotararii straine, eliberata de instanta care a pronuntat-o.
ART. 1.105
Solutionarea cererii
(1) Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza prin hotarare, dupa citarea partilor.
(2) In cazul in care hotararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere, care sunt disociabile, incuviintarea poate fi acordata separat.
(3) Executarea hotararii straine stabilind o obligatie alimentara prin varsaminte periodice se incuviinteaza pentru varsamintele scadente si cele subsecvente.
(4) Prin hotararea de incuviintare a executarii hotararii straine de condamnare la plata unei sume in moneda straina se va dispune conversia in moneda nationala la cursul de schimb al zilei cand hotararea a devenit executorie in statul unde a fost pronuntata. Pana la data conversiei, dobanda produsa de suma stabilita in hotararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat-o.
ART. 1.106
Emiterea titlului executoriu
Pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu, in conditiile legii romane, mentionandu-se in titlu si hotararea de incuviintare.
ART. 1.107
Forta probanta a hotararii straine
(1) Hotararea straina pronuntata de instanta competenta beneficiaza in Romania de forta probanta in privinta constatarilor pe care le cuprinde, daca satisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de sediu al instantei.
(2) Constatarile facute de instanta straina nu beneficiaza de forta probanta prevazuta la alin. (1) daca ele sunt manifest incompatibile cu ordinea publica de drept international privat roman.
(3) Proba contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin orice mijloace.
ART. 1.108
Hotarari stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine
Hotararea straina care stabileste o obligatie decurgand dintr-o lege fiscala straina necesita si conditia reciprocitatii pentru a fi recunoscuta si executata in Romania.
ART. 1.109
Tranzactii judiciare
Tranzactiile judiciare incheiate in strainatate produc in Romania efectele ce decurg din legea care le-a fost aplicata, in conditiile art. 1.102 alin. (1) si art. 1.103-1.107.

Codul de Procedura Civila - Executarea hotararilor straine