CODUL DE PROCEDURA CIVILA - CARTEA a II-a - Procedura contencioasa

 

Codul de Procedura Civila - pagina de start

    TITLUL I

Procedura in fata primei instante


CAP. IV
Hotararile judecatoresti


SECTIUNEA a 3-a
Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor

ART. 438
Conditiile in care se poate lua act de tranzactie
(1) Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor.
(2) Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator.
(3) Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de consiliu.
ART. 439
Forma tranzactiei
Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivul hotararii.
ART. 440
Calea de atac
Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.
ART. 441
Domeniu de aplicare
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere.

Codul de Procedura Civila - Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor