CODUL DE PROCEDURA CIVILA - CARTEA a VI-a - Proceduri speciale

 

Codul de Procedura Civila - pagina de start

    TITLUL IV

Masuri asiguratorii si provizorii


CAP. II
Poprirea asiguratorie

ART. 969
Obiectul popririi asiguratorii
Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, in conditiile stabilite la art. 952.
ART. 970
Reguli aplicabile
(1) Solutionarea cererii, executarea masurii, desfiintarea si ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. 953-958, care se aplica in mod corespunzator.
(2) In cererea de poprire bancara creditorul nu este dator sa individualizeze tertii popriti cu privire la care solicita sa se infiinteze poprirea.

Codul de Procedura Civila - Poprirea asiguratorie