Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Codul de Procedura

Penala din 1 iulie 2010Data Intrarii in vigoare: 31 Decembrie 2013


PARTEA GENERALA


TITLUL I - Principiile şi limitele aplicarii legii procesuale penale


TITLUL II - Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal


Capitolul I - Actiunea penala - Actiunea penala
Capitolul II - Actiunea civila - Actiunea civila

TITLUL III - Participantii in procesul penal


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Competenta organelor judiciare
    SECTIUNEA 1 Competenta functionala, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti
    SECTIUNEA a 2-a Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti
    SECTIUNEA a 3-a Dispozitii speciale privind competenta instantelor judecatoresti
    SECTIUNEA a 4-a Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara
    SECTIUNEA a 5-a Organele de urmarire penala si competenta acestora
Capitolul III - Subiectii procesuali principali si drepturile acestora
Capitolul IV - Inculpatul si drepturile acestuia
Capitolul V - Partea civila si drepturile acesteia
Capitolul VI - Partea responsabila civilmente si drepturile acesteia
Capitolul VII - Avocatul. Asistenta juridica si reprezentarea

TITLUL IV - Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii


Capitolul I - Reguli generale
Capitolul II - Audierea persoanelor
    SECTIUNEA 1 Reguli generale in materia audierii persoanelor
    SECTIUNEA a 2-a Audierea suspectului sau a inculpatului
    SECTIUNEA a 3-a Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente
    SECTIUNEA a 4-a Audierea martorilor
    SECTIUNEA a 5-a Protectia martorilor
        § 1. Protectia martorilor amenintati § 1. Protectia martorilor amenintati
        § 2. Protectia martorilor vulnerabili § 2. Protectia martorilor vulnerabili
    SECTIUNEA a 6-a Confruntarea
Capitolul III - Identificarea persoanelor si a obiectelor
Capitolul IV - Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare
Capitolul V - Conservarea datelor informatice sau provenite din sisteme de telecomunicatii
Capitolul VI - Perchezitia
    SECTIUNEA 1 Perchezitia domiciliara
    SECTIUNEA a 2-a Alte forme de perchezitie
Capitolul VII - Expertiza
Capitolul VIII - Cercetarea locului faptei si reconstituirea
Capitolul IX - Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
Capitolul X - Mijloace materiale de proba
Capitolul XI - Inscrisurile

TITLUL V - Masurile preventive si alte masuri procesuale


Capitolul I - Masurile preventive
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Retinerea
    SECTIUNEA a 3-a Controlul judiciar
    SECTIUNEA a 4-a Controlul judiciar pe cautiune
    SECTIUNEA a 5-a Arestul la domiciliu
    SECTIUNEA a 6-a Arestarea preventiva
    SECTIUNEA a 7-a Incetarea de drept, revocarea si inlocuirea masurilor preventive
    SECTIUNEA a 8-a Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicate minorilor
Capitolul II - Aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical

    SECTIUNEA 1 Obligarea provizorie la tratament medical
    SECTIUNEA a 2-a Internarea medicala provizorie
Capitolul III - Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii

TITLUL VI - Acte procesuale si procedurale comune


Capitolul I - Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de aducere
Capitolul II - Termenele
Capitolul III - Cheltuielile judiciare
Capitolul IV - Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite
Capitolul V - Nulitatile
Capitolul VI - Amenda judiciara

PARTEA SPECIALA - Codul de Procedura Penala


TITLUL I - Urmarirea penala


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Sesizarea organelor de urmarire penala
    SECTIUNEA 1 Reglementari generale
    SECTIUNEA a 2-a Plangerea prealabila
Capitolul III - Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuror
Capitolul IV - Efectuarea urmaririi penale
    SECTIUNEA 1 Desfasurarea urmaririi penale
    SECTIUNEA a 2-a Suspendarea urmaririi penale
    SECTIUNEA a 3-a Clasarea si renuntarea la urmarirea penala
    SECTIUNEA a 4-a Terminarea urmaririi penale
    SECTIUNEA a 5-a Dispozitii privind efectuarea urmaririi penale de catre procuror
Capitolul V - Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei
Capitolul VI - Reluarea urmaririi penale
Capitolul VII - Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala

TITLUL II - Camera preliminara


TITLUL III - Judecata


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Judecata in prima instanta
    SECTIUNEA 1 Desfasurarea judecarii cauzelor
    SECTIUNEA a 2-a Deliberarea si hotararea instantei
Capitolul III - Apelul
Capitolul VI - Contestatia in anulare
Capitolul V - Caile extraordinare de atac
    SECTIUNEA 1 Recursul in casatie
    SECTIUNEA a 2-a Revizuirea
    SECTIUNEA a 3-a Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
Capitolul VI - Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
    SECTIUNEA 1 Recursul in interesul legii
    SECTIUNEA a 2-a Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

TITLUL IV - Proceduri speciale


Capitolul I - Acordul de recunoastere a vinovatiei
Capitolul II - Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice
Capitolul III - Procedura in cauzele cu infractori minori
Capitolul IV - Procedura darii in urmarire
Capitolul V - Procedura reabilitarii
Capitolul VI - Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri
Capitolul VII - Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare
Capitolul VIII - Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Recunoasterea unor acte judiciare straine

TITLUL V - Executarea hotararilor penale


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Punerea in executare a hotararilor
    SECTIUNEA 1 Punerea in executare a pedepselor principale
    SECTIUNEA a 2-a Punerea in executare a pedepselor complementare
    SECTIUNEA a 3-a Punerea in executare a masurilor de siguranta
    SECTIUNEA a 4-a Punerea in executare a altor dispozitii
    SECTIUNEA a 5-a Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat
    SECTIUNEA a 6-a Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare
Capitolul III - Alte dispozitii privind executarea
    SECTIUNEA 1 Schimbari in executarea unor hotarari
    SECTIUNEA a 2-a Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata
    SECTIUNEA a 3-a Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata
    SECTIUNEA a 4-a Inlaturarea sau modificarea pedepsei
Capitolul IV - Dispozitii comune

TITLUL IV - Dispozitii finale