CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL II

Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal


CAP. I
Actiunea penala

     ART. 14
    Obiectul si exercitarea actiunii penale
    (1) Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni.
    (2) Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege.
    (3) Actiunea penala se poate exercita in tot cursul procesului penal, in conditiile legii.
     ART. 15
    Conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale
    Actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta presupunerea rezonabila ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia.
     ART. 16
    Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale
    (1) Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca:
    a) fapta nu exista;     b) fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege;
    c) nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea;     d) exista o cauza justificativa sau de neimputabilitate;
    e) lipseste plangerea prealabila, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o alta conditie prevazuta de lege, necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale;
    f) a intervenit amnistia sau prescriptia, decesul suspectului ori al inculpatului persoana fizica sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoana juridica;
    g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii;
    h) exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege;
    i) exista autoritate de lucru judecat;
    j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. e) si j), actiunea penala poate fi pusa in miscare ulterior, in conditiile prevazute de lege.
     ART. 17
    Stingerea actiunii penale
    (1) In cursul urmaririi penale actiunea penala se stinge prin clasare sau prin renuntare la urmarirea penala, in conditiile prevazute de lege.
    (2) In cursul judecatii actiunea penala se stinge prin ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti.
     ART. 18
    Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
    In caz de amnistie, de prescriptie, de retragere a plangerii prealabile, de existenta a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori in cazul renuntarii la urmarirea penala, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

Codul de Procedura Penala - Actiunea penala