CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL IV

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii


CAP. II
Audierea persoanelor


SECTIUNEA a 3-a
Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente

        ART. 111
    Modul de audiere a persoanei vatamate
    (1) La inceputul primei audieri, organul judiciar adreseaza persoanei vatamate intrebarile prevazute la art. 107, care se aplica in mod corespunzator.
    (2) Persoanei vatamate i se aduc la cunostinta urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) dreptul de a fi asistata de avocat, iar in cazurile de asistenta obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
    b) dreptul de a apela la un mediator in cazurile permise de lege;
    c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica exceptii si de a pune concluzii, in conditiile prevazute de lege;
    d) dreptul de a fi incunostintata cu privire la desfasurarea procedurii, dreptul de a formula plangere prealabila, precum si dreptul de a se constitui parte civila;
    e) obligatia de a se prezenta la chemarile organelor judiciare;
    f) obligatia de a comunica orice schimbare de adresa;
    g) obligatia de a spune adevarul.
    (3) Dispozitiile art. 109 alin. (1) si (2) si ale art. 110 se aplica in mod corespunzator.
    (4) in cursul urmaririi penale, audierea persoanei vatamate se inregistreaza prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci cand organul de urmarire penala considera necesar sau atunci cand persoana vatamata a solicitat aceasta in mod expres, iar inregistrarea este posibila.
    (5) Persoanei vatamate i se aduce la cunostinta cu ocazia primei audieri faptul ca, in cazul in care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, aceasta poate sa fie informata cu privire la punerea acestuia in libertate in orice mod.
    ART. 112
    Modul de audiere a partii civile si a partii responsabile civilmente
    (1) Audierea partii civile si a partii responsabile civilmente se face potrivit dispozitiilor art. 111 alin. (1), (3) si (4), care se aplica in mod corespunzator.
    (2) Partii civile, precum si partii responsabile civilmente li se aduc la cunostinta urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de a fi asistate de avocat, iar in cazurile de asistenta obligatorie, dreptul de a li se desemna un avocat din oficiu;
    b) dreptul de a apela la un mediator in cazurile permise de lege;
    c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica exceptii si de a pune concluzii in legatura cu solutionarea laturii civile a cauzei, in conditiile prevazute de lege.
    ART. 113
    Protectia persoanei vatamate si a partii civile
    Atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de lege referitoare la statutul de martor amenintat sau vulnerabil ori pentru protectia vietii private sau a demnitatii, organul de urmarire penala poate dispune fata de persoana vatamata ori fata de partea civila masurile de protectie prevazute la art. 125-130, care se aplica in mod corespunzator.

Codul de Procedura Penala - Audierea persoanei vatamate