CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL II

Camera preliminara

ART. 342
Obiectul procedurii in camera preliminara
Obiectul procedurii camerei preliminare il constituie verificarea legalitatii sesizarii instantei, precum si verificarea legalitatii administrarii probelor ori efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.
ART. 343
Durata procedurii in camera preliminara
Durata procedurii in camera preliminara este de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cauzei la instanta, dar nu poate fi mai mica de 15 zile de la aceeasi data.
ART. 344
Masurile premergatoare
(1) Dupa inregistrarea dosarului la instanta competenta, acesta se trimite in aceeasi zi judecatorului de camera preliminara.
(2) Judecatorul de camera preliminara stabileste, in functie de complexitatea cauzei, data la care va solutiona cauza.
(3) Copia certificata a rechizitoriului si, dupa caz, traducerea autorizata a acestuia se comunica de indata partilor si persoanei vatamate, in plic sigilat, la locul de detinere sau prin agentul procedural al instantei sesizate, al instantei in circumscriptia careia locuiesc sau al instantei locului indicat de acestea pentru a fi citate.
(4) Inculpatului i se aduce la cunostinta prin adresa de trimitere a rechizitoriului ca pana la data stabilita potrivit alin. (2) poate formula cereri si ridica exceptii si ca isi poate angaja un avocat pentru a depune note scrise. In cazul in care inculpatul isi angajeaza un avocat, acesta poate depune notele scrise judecatorului de camera preliminara cu cel putin 10 zile inainte de data prevazuta la alin. (2). In cazul in care asistenta juridica este obligatorie, judecatorul de camera preliminara desemneaza in cauza un avocat din oficiu, care poate depune note scrise cu cel putin 3 zile inainte de data prevazuta la alin. (2).
(5) Cererile si exceptiile se comunica parchetului, care poate raspunde in scris pana la termenul de solutionare stabilit de judecatorul de camera preliminara.
(6) Daca rechizitoriului ii lipseste vreuna dintre mentiunile obligatorii sau daca nu au fost respectate conditiile prevazute la art. 329, judecatorul de camera preliminara dispune acoperirea omisiunilor in cel mult 5 zile si sesizeaza in acest sens conducatorul parchetului care a emis rechizitoriul.
ART. 345
Procedura de judecata in camera preliminara
(1) Judecatorul de camera preliminara hotaraste prin incheiere motivata, in camera de consiliu, fara participarea inculpatului si a procurorului.
(2) La termenul stabilit potrivit art. 344 alin. (2) judecatorul de camera preliminara verifica competenta instantei sesizate si se pronunta asupra cererilor formulate si exceptiilor ridicate.
(3) Daca apreciaza ca instanta sesizata nu este competenta, judecatorul de camera preliminara procedeaza potrivit art. 50 si 51, care se aplica in mod corespunzator.
(4) Probele administrate cu incalcarea prevederilor legale sunt excluse in conditiile art. 102.
(5) Probele excluse nu pot fi avute in vedere la judecata in fond a cauzei.
ART. 346
Solutiile
(1) In cazul in care constata ca in cursul urmaririi penale probele au fost administrate in mod legal si sesizarea instantei este legala, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere inceperea judecatii.
(2) Dupa inceperea judecatii, legalitatea sesizarii poate fi contestata doar pentru motive noi, care nu au putut fi invocate in procedura camerei preliminare.
(3) Judecatorul de camera preliminara dispune restituirea cauzei la parchet, prin incheiere, daca:
a) in urma sesizarii conducatorului parchetului care a emis rechizitoriul, in conditiile art. 344 alin. (6), nu s-au luat masuri pentru acoperirea omisiunilor;
b) toate probele din cursul urmaririi penale au fost administrate cu incalcarea prevederilor legale;
c) sesizarea instantei este nelegala.
(4) In cazul in care rechizitoriul priveste mai multe fapte sau persoane, dispozitia de incepere a judecatii se limiteaza numai la faptele si persoanele pentru care judecatorul de camera preliminara a constatat indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
(5) In cazul in care judecatorul de camera preliminara exclude una sau mai multe probe administrate cu incalcarea dispozitiilor legale, dispune informarea conducatorului parchetului care a emis rechizitoriul. In termen de 24 de ore de la informare, conducatorul parchetului comunica judecatorului de camera preliminara daca mentine dispozitia de trimitere in judecata.
(6) In cazul in care conducatorul parchetului mentine cererea de incepere a judecatii, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere inceperea judecatii.
(7) In cazul in care conducatorul parchetului nu raspunde in termenul prevazut la alin. (5) ori arata ca nu mentine cererea de incepere a judecatii, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere restituirea cauzei la parchet.
(8) Intocmirea minutei este obligatorie.
ART. 347
Contestatia
(1) Impotriva incheierii pronuntate in temeiul art. 346 procurorul si inculpatul pot face contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
(2) Contestatia se judeca de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara celei sesizate. Cand instanta sesizata este Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestatia se judeca de catre completul competent, potrivit legii.
(3) Dispozitiile art. 343-345 se aplica in mod corespunzator.
ART. 348
Masurile preventive in procedura de camera preliminara
(1) Judecatorul de camera preliminara se pronunta, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, mentinerea, inlocuirea, revocarea sau incetarea de drept a masurilor preventive.
(2) In cauzele in care fata de inculpat s-a dispus o masura preventiva, judecatorul de camera preliminara verifica legalitatea si temeinicia masurii preventive, procedand potrivit dispozitiilor art. 207.

Codul de Procedura Penala - Camera preliminara