CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL VI

Dispozitii finale

ART. 602
Termenii explicati in Codul penal
Termenii sau expresiile al caror inteles este anume explicat in Codul penal au acelasi inteles si in Codul de procedura penala.
ART. 603
Intrarea in vigoare
(1) Prezentul cod intra in vigoare la data care va fi stabilita prin legea de punere in aplicare a acestuia.
(2) In termen de 12 luni de la data publicarii prezentului cod in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura penala.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE


PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ


Bucuresti, 1 iulie 2010.
Nr. 135.

Codul de Procedura Penala - Dispozitii finale