CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL V

Executarea hotararilor penale


CAP. III
Alte dispozitii privind executarea


SECTIUNEA a 3-a
Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

ART. 592
Cazurile de intrerupere
(1) Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute la art. 589, la cererea persoanelor aratate la alin. (3) al aceluiasi articol, iar in cazul prevazut la art. 589 alin. (1) lit. a), si de catre administratia penitenciarului.
(2) Dispozitiile art. 590 si art. 591 alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator.
(3) Contestatia formulata de procuror este suspensiva de executare.
ART. 593
Instanta competenta
(1) Instanta competenta sa dispuna asupra intreruperii executarii pedepsei este instanta in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, corespunzatoare in grad instantei de executare.
(2) Cererea de prelungire a intreruperii anterior acordate se solutioneaza de instanta care a dispus intreruperea executarii pedepsei.
(3) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra cererii de intrerupere a executarii pedepsei poate fi atacata cu contestatie la instanta ierarhic superioara, in termen de 3 zile de la comunicare.
ART. 594
Evidenta intreruperii executarii pedepsei
(1) Instanta care a dispus intreruperea executarii pedepsei comunica de indata aceasta masura instantei de executare, locului de detinere si organului de politie.
(2) Instanta de executare si administratia locului de detinere tin evidenta intreruperilor acordate. Daca la expirarea termenului de intrerupere persoana condamnata la pedeapsa inchisorii nu se prezinta la locul de detinere, administratia trimite de indata o copie de pe mandatul de executare organului de politie, in vederea executarii. Pe copia mandatului de executare se mentioneaza si cat a mai ramas de executat din durata pedepsei.
(3) Administratia locului de detinere comunica instantei de executare data la care a reinceput executarea pedepsei.
(4) Timpul cat executarea a fost intrerupta nu se socoteste in executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa accesorie se executa si pe durata intreruperii executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata.

Codul de Procedura Penala - Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata