CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL IV

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii


CAP. I
Reguli generale

        ART. 97
    Proba si mijloacele de proba
    (1) Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la identificarea persoanei care a savarsit-o si la cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei si care contribuie la aflarea adevarului in procesul penal.
    (2) Proba se obtine in procesul penal prin urmatoarele mijloace:
    a) declaratiile suspectului sau ale inculpatului;
    b) declaratiile persoanei vatamate;
    c) declaratiile partii civile sau ale partii responsabile civilmente;
    d) declaratiile martorilor;
    e) inscrisuri, rapoarte de expertiza, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de proba;
    f) orice alt mijloc de proba care nu este interzis prin lege.
    ART. 98
    Obiectul probatiunii
    Constituie obiect al probei:
    a) existenta infractiunii si savarsirea ei de catre inculpat;
    b) faptele privitoare la raspunderea civila, atunci cand exista parte civila;
    c) faptele si imprejurarile de fapt de care depinde aplicarea legii;
    d) orice imprejurare necesara pentru justa solutionare a cauzei.
    ART. 99
    Sarcina probei
    (1) in actiunea penala sarcina probei apartine in principal procurorului, iar in actiunea civila, partii civile ori, dupa caz, procurorului care exercita actiunea civila in cazul in care persoana vatamata este lipsita de capacitate de exercitiu sau are capacitate de exercitiu restransa.
    (2) Suspectul sau inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, nefiind obligat sa isi dovedeasca nevinovatia, si are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.
    (3) in procesul penal, persoana vatamata, suspectul si partile au dreptul de a propune organelor judiciare administrarea de probe.
    ART. 100
    Administrarea probelor
    (1) in cursul urmaririi penale, organul de urmarire penala strange si administreaza probe atat in favoarea, cat si in defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.
    (2) in cursul judecatii, instanta administreaza probe la cererea procurorului, a persoanei vatamate sau a partilor si, in mod subsidiar, din oficiu, atunci cand considera necesar pentru formarea convingerii sale.
    (3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulata in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii de catre persoanele indreptatite se admite ori se respinge motivat de catre organele judiciare.
    (4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci cand:
    a) proba nu este relevanta in raport cu obiectul probatiunii din cauza;
    b) se apreciaza ca pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de proba;
    c) proba nu este necesara, intrucat faptul este notoriu;
    d) proba este imposibil de obtinut;
    e) cererea a fost formulata de o persoana neindreptatita;
    f) administrarea probei este contrara legii.
    ART. 101
    Principiul loialitatii administrarii probelor
    (1) Este oprit a se intrebuinta violente, amenintari ori alte mijloace de constrangere, precum si promisiuni sau indemnuri in scopul de a se obtine probe.
    (2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afecteaza capacitatea persoanei de a-si aminti si de a relata in mod constient si voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdictia se aplica chiar daca persoana ascultata isi da consimtamantul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.
    (3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care actioneaza pentru acestea sa provoace o persoana sa savarseasca ori sa continue savarsirea unei fapte penale, in scopul obtinerii unei probe.
    ART. 102
.     Excluderea probelor obtinute in mod nelegal
    (1) Probele obtinute prin tortura, precum si probele derivate din acestea nu pot fi folosite in cadrul procesului penal.
    (2) Probele obtinute in mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal.
    (3) in mod exceptional, dispozitiile alin. (2) nu se aplica daca mijlocul de proba prezinta imperfectiuni de forma sau exista alte neregularitati procedurale care nu produc o vatamare pentru inlaturarea careia este necesara excluderea acestuia.
    (4) Probele derivate se exclud daca au fost obtinute in mod direct din probele obtinute in mod nelegal si nu puteau fi obtinute in alt mod.
    (5) Probele derivate din probele prevazute la alin. (2) nu se exclud daca probele obtinute in mod nelegal sunt folosite in conditiile alin. (3).
    ART. 103
    Aprecierea probelor
    (1) Probele nu au o valoare dinainte stabilita prin lege si sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare in urma evaluarii tuturor probelor administrate in cauza.
    (2) in luarea deciziei asupra existentei infractiunii si a vinovatiei inculpatului instanta hotaraste motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci cand instanta are convingerea ca acuzatia a fost dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila.
    (3) Hotararea instantei nu se poate intemeia, in masura determinanta, pe marturia investigatorului sub acoperire sau pe declaratiile martorilor protejati.

Codul de Procedura Penala - Probele, Mijloacele de Proba