CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL VI

Acte procesuale si procedurale comune


CAP. IV
Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite

        ART. 277
    Modificari in acte procedurale
    (1) Orice adaugare, corectura ori suprimare facuta in cuprinsul unui act procedural este luata in considerare numai daca aceste modificari sunt confirmate in scris, in cuprinsul sau la sfarsitul actului, de catre cei care l-au semnat.
    (2) Modificarile neconfirmate, dar care nu schimba intelesul frazei, raman valabile.
    (3) Locurile nescrise in cuprinsul unei declaratii trebuie barate, astfel incat sa nu se poata face adaugari.
    ART. 278
    Indreptarea erorilor materiale
    (1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se indreapta de insusi organul de urmarire penala, de judecatorul de drepturi si libertati sau de camera preliminara ori de instanta care a intocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu.
    (2) in vederea indreptarii erorii, partile pot fi chemate spre a da lamuriri.
    (3) Despre indreptarea efectuata organul judiciar intocmeste, dupa caz, un procesverbal sau o incheiere, facandu-se mentiune si la sfarsitul actului corectat.
    ART. 279
    Inlaturarea unor omisiuni vadite
    Dispozitiile art. 278 se aplica si in cazul cand organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vadite, nu s-a pronuntat asupra sumelor pretinse de martori, experti, interpreti, avocati, potrivit art. 272 si 273, precum si cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea masurilor asiguratorii.

Codul de Procedura Penala - Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite