CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL VI

Acte procesuale si procedurale comune


CAP. V
Nulitatile

        ART. 280
    Efectele nulitatii
    (1) incalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza desfasurarea procesului penal atrage nulitatea actului in conditiile prevazute expres de prezentul cod.
    (2) Actele indeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la randul lor lovite de nulitate, atunci cand exista o legatura directa intre acestea si actul declarat nul.
    (3) Atunci cand constata nulitatea unui act, organul judiciar dispune, cand este necesar si daca este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispozitiilor legale.
    ART. 281
    Nulitatile absolute
    (1) Determina intotdeauna aplicarea nulitatii incalcarea dispozitiilor privind:
    a) compunerea completului de judecata;
    b) competenta materiala si competenta personala a instantelor judecatoresti, atunci cand judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente;
    c) publicitatea sedintei de judecata;
    d) participarea procurorului, atunci cand participarea sa este obligatorie potrivit legii;
    e) prezenta suspectului sau a inculpatului, atunci cand participarea sa este obligatorie potrivit legii;
    f) asistarea de catre avocat a suspectului sau a inculpatului, precum si a celorlalte parti, atunci cand asistenta este obligatorie.
    (2) Nulitatea absoluta se constata din oficiu sau la cerere.
    (3) incalcarea dispozitiilor legale prevazute la alin. (1) lit. a)-d) poate fi invocata in orice stare a procesului.
    (4) incalcarea dispozitiilor legale prevazute la alin. (1) lit. e) si f) trebuie invocata:     a) pana la incheierea procedurii in camera preliminara, daca incalcarea a intervenit in cursul urmaririi penale sau in procedura camerei preliminare;
    b) in orice stare a procesului, daca incalcarea a intervenit in cursul judecatii;
    c) in orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit incalcarea, cand instanta a fost sesizata cu un acord de recunoastere a vinovatiei.
    ART. 282
    Nulitatile relative
    (1) incalcarea oricaror dispozitii legale in afara celor prevazute la art. 281 determina nulitatea actului atunci cand prin nerespectarea cerintei legale s-a adus o vatamare drepturilor partilor ori ale subiectilor procesuali principali, care nu poate fi inlaturata altfel decat prin desfiintarea actului.
    (2) Nulitatea relativa poate fi invocata de procuror, suspect, inculpat, celelalte parti sau persoana vatamata, atunci cand exista un interes procesual propriu in respectarea dispozitiei legale incalcate.
    (3) Nulitatea relativa se invoca in cursul sau imediat dupa efectuarea actului ori cel mai tarziu in termenele prevazute la alin. (4).
    (4) incalcarea dispozitiilor legale prevazute la alin. (1) poate fi invocata:
    a) pana la inchiderea procedurii de camera preliminara, daca incalcarea a intervenit in cursul urmaririi penale sau in aceasta procedura;
    b) pana la primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita, daca incalcarea a intervenit in cursul urmaririi penale, cand instanta a fost sesizata cu un acord de recunoastere a vinovatiei;
    c) pana la urmatorul termen de judecata cu procedura completa, daca incalcarea a intervenit in cursul judecatii.
    (5) Nulitatea relativa se acopera atunci cand:
    a) persoana interesata nu a invocat-o in termenul prevazut de lege;
    b) persoana interesata a renuntat in mod expres la invocarea nulitatii.

Codul de Procedura Penala - Nulitatile