CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Participantii in procesul penal


CAP. I
Dispozitii generale

     ART. 29
    Participantii in procesul penal
    Participantii in procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, partile, subiectii procesuali principali, precum si alti subiecti procesuali.
     ART. 30
    Organele judiciare     Organele specializate ale statului care realizeaza activitatea judiciara sunt:
    a) organele de cercetare penala;     b) procurorul;
    c) judecatorul de drepturi si libertati;
    d) judecatorul de camera preliminara;
    e) instantele judecatoresti.
     ART. 31
    Avocatul
    Avocatul asista sau reprezinta partile ori subiectii procesuali principali, in conditiile legii. Cu incuviintarea organului judiciar, avocatul poate asista si alti subiecti procesuali.
     ART. 32
    Partile
    (1) Partile sunt subiectii procesuali care exercita sau impotriva carora se exercita o actiune judiciara.
    (2) Partile din procesul penal sunt inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente.
     ART. 33
    Subiectii procesuali principali
    (1) Subiectii procesuali principali sunt suspectul si persoana vatamata.
    (2) Subiectii procesuali principali au aceleasi drepturi si obligatii ca si partile, cu exceptia celor pe care legea le acorda numai acestora.
     ART. 34
    Alti subiecti procesuali
    In afara participantilor prevazuti la art. 33, sunt subiecti procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum si orice alte persoane sau organe prevazute de lege avand anumite drepturi, obligatii sau atributii in procedurile judiciare penale.

Codul de Procedura Penala - Participantii in procesul penal