CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL V

Executarea hotararilor penale


CAP. II
Punerea in executare a hotararilor


SECTIUNEA a 4-a
Punerea in executare a altor dispozitii

ART. 575
Avertismentul
(1) Executarea avertismentului are loc de indata, in sedinta in care s-a pronuntat hotararea.
(2) Daca avertismentul nu poate fi executat indata dupa pronuntare, punerea in executare a acestuia se face la ramanerea definitiva a hotararii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei careia i se aplica.
ART. 576
Masurile si obligatiile impuse de instanta
(1) Punerea in executare a masurilor si obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (1) si (2) din Codul penal, a dispozitiilor art. 87, 93, 95, art. 101 alin. (1) si (2) si ale art. 103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii de pe hotarare serviciului de probatiune competent.
(2) In cazul obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. g)-j) si la art. 101 alin. (2) lit. d)-g) din Codul penal, un extras de pe dispozitivul hotararii se trimite organului sau autoritatii competente sa verifice respectarea acestora.

Codul de Procedura Penala - Punerea in executare a altor dispozitii