CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL III

Judecata


CAP. V
Caile extraordinare de atac


SECTIUNEA a 3-a
Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate

ART. 466
Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
(1) Persoana condamnata definitiv care a fost judecata in lipsa poate solicita redeschiderea procesului penal in termen de 6 luni din ziua in care a luat cunostinta ca s-a desfasurat un proces penal impotriva sa.
(2) Este considerat persoana judecata in lipsa inculpatul care:
a) nu a avut cunostinta de proces;
b) desi a avut cunostinta de proces in orice mod, a lipsit in mod justificat de la judecarea cauzei si nu a putut incunostinta instanta.
(3) Procesul penal in care o persoana judecata in lipsa a fost condamnata se poate redeschide si in cazul in care un stat strain a dispus extradarea sau predarea condamnatului in baza mandatului european de arestare si condamnatul a formulat cerere de redeschidere a procesului in termen de 6 luni de la predarea sa catre autoritatile romane.
(4) Procesul penal nu poate fi redeschis in cazul in care persoana condamnata a solicitat sa fie judecata in lipsa.
ART. 467
Cererea de redeschidere a procesului penal
(1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulata de catre persoana judecata in lipsa si se adreseaza instantei care a judecat cauza in lipsa, fie in prima instanta, fie in apel.
(2) Cand persoana judecata in lipsa este privata de libertate, cererea poate fi depusa la administratia locului de detinere, care o va trimite de indata instantei competente.
(3) Cererea se formuleaza in scris si trebuie motivata cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 466.
(4) Cererea poate fi insotita de copii de pe inscrisurile de care persoana judecata in lipsa intelege a se folosi in proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Cand inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina, ele vor fi insotite de traducere.
(5) In cazul in care cererea nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (3) si (4), instanta pune in vedere celui ce a formulat cererea sa o completeze pana la primul termen de judecata sau, dupa caz, intr-un termen scurt, stabilit de instanta.
ART. 468
Masurile premergatoare
(1) La primirea cererii de redeschidere a procesului penal, presedintele instantei fixeaza un termen pentru examinarea admisibilitatii in principiu, dispunand atasarea dosarului cauzei, precum si citarea partilor interesate.
(2) Cand persoana care a solicitat redeschiderea procesului penal este privata de libertate, chiar intr-o alta cauza, presedintele dispune incunostintarea acesteia despre termen si ia masuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(3) Persoana privata de libertate este adusa la judecata.
ART. 469
Admiterea in principiu
(1) Instanta, ascultand concluziile procurorului si ale partilor, examineaza daca:
a) cererea a fost formulata in termen si de catre o persoana dintre cele prevazute la art. 466;
b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;
c) motivele in baza carora este formulata cererea nu au fost prezentate intr-o cerere anterioara de redeschidere a procesului penal, care a fost judecata definitiv.
(2) De asemenea, instanta supune dezbaterii necesitatea luarii fata de persoana care a formulat cererea de redeschidere a vreuneia dintre masurile preventive prevazute la art. 202 alin. (4) lit. b)-e), in cazul admiterii in principiu a cererii.
(3) Daca instanta constata indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), dispune prin incheiere admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal.
(4) Daca instanta constata neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 466, dispune prin sentinta respingerea cererii de redeschidere a procesului penal.
(5) Incheierea prin care este admisa in principiu cererea de redeschidere a procesului penal poate fi atacata odata cu fondul.
(6) Hotararea prin care este respinsa cererea de redeschidere a procesului penal este supusa aceleiasi cai de atac ca si hotararea pronuntata in lipsa persoanei condamnate.
(7) Admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal atrage desfiintarea de drept a hotararii pronuntate in lipsa persoanei condamnate.
(8) Instanta redeschide procesul penal prin extindere si cu privire la partile care nu au formulat cerere, putand hotari si in privinta lor, fara sa le poata crea acestora o situatie mai grea.
(9) Odata cu admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal, instanta, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune luarea fata de inculpat a uneia dintre masurile preventive prevazute la art. 202 alin. (4) lit. b)-e). Dispozitiile titlului V al partii generale se aplica in mod corespunzator.
ART. 470
Rejudecarea cauzei
Rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor de procedura aplicabile etapei procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului penal.

Codul de Procedura Penala - Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate