CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Participantii in procesul penal


CAP. III
Subiectii procesuali principali si drepturile acestora

       ART. 77
    Suspectul
    Persoana cu privire la care, din datele si probele existente in cauza, rezulta banuiala rezonabila ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala se numeste suspect.
    ART. 78
    Drepturile suspectului     Suspectul are drepturile prevazute de lege pentru inculpat, daca legea nu prevede altfel.
    ART. 79
    Persoana vatamata
    Persoana care a suferit o vatamare fizica, materiala sau morala prin fapta penala se numeste persoana vatamata.
    ART. 80
    Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vatamate
    (1) in cazul in care prin fapta penala s-au adus vatamari unui numar foarte mare de persoane, iar asigurarea individuala a respectarii drepturilor acestora ar prelungi considerabil durata procesului penal, persoanele respective isi desemneaza sau procurorul, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara ori instanta poate dispune ca persoanele vatamate sa isi desemneze un reprezentant, in scopul exercitarii drepturilor lor. Daca persoanele vatamate nu si-au desemnat un reprezentant in termenul care le-a fost acordat, procurorul, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta poate desemna un avocat din oficiu care sa le reprezinte.
    (2) Reprezentantul persoanelor vatamate exercita toate drepturile recunoscute de lege acestora.
    ART. 81
    Drepturile persoanei vatamate
    In cadrul procesului penal, persoana vatamata are urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de a fi informata cu privire la drepturile sale;
    b) dreptul de a propune administrarea de probe de catre organele judiciare, de a ridica exceptii si de a pune concluzii;
    c) dreptul de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea laturii penale a cauzei;
    d) dreptul de a fi informata, intr-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmaririi penale, la cererea sa expresa, cu conditia de a indica o adresa pe teritoriul Romaniei, o adresa de posta electronica sau mesagerie electronica, la care aceste informatii sa ii fie comunicate;
    e) dreptul de a consulta dosarul, in conditiile legii;
    f) dreptul de a fi ascultata;
    g) dreptul de a adresa intrebari inculpatului, martorilor si expertilor;
    h) dreptul de a fi asistata de avocat sau reprezentata;
    i) dreptul de a apela la un mediator, in cazurile permise de lege;
    j) alte drepturi prevazute de lege.

Codul de Procedura Penala - Subiectii procesuali principali si drepturile acestora