CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Codul de procedura penala - pagina de start

PARTEA SPECIALA
    TITLUL I

Urmarirea penala


CAP. I
Dispozitii generale

    ART. 285
    Obiectul urmaririi penale
    (1) Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea persoanelor care au savarsit o infractiune si la stabilirea raspunderii penale a acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea in judecata.
    (2) Procedura din cursul urmaririi penale este nepublica.
    ART. 286
    Actele organelor de urmarire penala
    (1) Procurorul dispune asupra actelor sau masurilor procesuale si solutioneaza cauza prin ordonanta, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Ordonanta trebuie sa cuprinda:
    a) denumirea parchetului si data emiterii;
    b) numele, prenumele si calitatea celui care o intocmeste;
    c) fapta care face obiectul urmaririi penale, incadrarea juridica a acesteia si, dupa caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
    d) obiectul actului sau masurii procesuale ori, dupa caz, tipul solutiei, precum si motivele de fapt si de drept ale acestora;
    e) date referitoare la masurile asiguratorii, masurile de siguranta cu caracter medical si masurile preventive luate in cursul urmaririi;
    f) alte mentiuni prevazute de lege;
    g) semnatura celui care a intocmit-o.
    (3) Procurorul confirma un act sau o masura procesuala prin inscrierea acestei mentiuni si a temeiului de drept pe actul in cauza.
    (4) Organele de cercetare penala dispun, prin ordonanta, asupra masurilor procesuale numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege. in cursul urmaririi penale formuleaza propuneri prin referat. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 287
    Pastrarea unor acte de urmarire penala
    (1) Cand legea prevede ca un act sau o masura procesuala trebuie sa fie incuviintata, autorizata sau confirmata, un exemplar al actului ramane la procuror.
    (2) in cazurile in care procurorul sesizeaza judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara ori alte autoritati prevazute de lege, in vederea solutionarii propunerilor ori cererilor formulate in cursul urmaririi penale, va inainta copii numerotate si certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au legatura cu cererea sau propunerea formulata. Organul de urmarire penala pastreaza originalul actelor, in vederea continuarii urmaririi penale.

Codul de Procedura Penala - Urmarirea penala