Codul Civil - CARTEA a VII-a - Dispozitii de drept international privat*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Conflicte de legi

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VII-a sunt cuprinse in art. 207 si 208 din Legea nr. 71/2011.


CAP. III
Bunurile


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 2.613
Legea aplicabila bunurilor
(1) Posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garantii reale, sunt carmuite de legea locului unde acestea sunt situate sau se afla, afara numai daca prin dispozitii speciale se prevede altfel.
(2) Platformele si alte instalatii durabile de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate, in intelesul prezentului capitol, ca bunuri imobile.
ART. 2.614
Legea aplicabila patrimoniului de afectatiune
Legea aplicabila unei mase patrimoniale afectate unei destinatii speciale, profesionale sau de alta natura, este legea statului cu care aceasta masa patrimoniala are cele mai stranse legaturi.
ART. 2.615
Legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile
(1) Revendicarea unui bun furat sau exportat ilegal este supusa, la alegerea proprietarului originar, fie legii statului pe teritoriul caruia se afla bunul la momentul furtului sau exportului, fie legii statului pe teritoriul caruia se afla bunul la momentul revendicarii.
(2) Cu toate acestea, daca legea statului pe teritoriul caruia bunul se afla la momentul furtului sau exportului nu cuprinde dispozitii privind protectia tertului posesor de buna-credinta, acesta poate invoca protectia pe care i-o confera legea statului pe teritoriul caruia bunul se afla la momentul revendicarii.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si bunurilor furate sau exportate ilegal din patrimonial cultural national al unui stat.
ART. 2.616
Legea aplicabila uzucapiunii mobiliare
(1) Uzucapiunea este carmuita de legea statului unde bunul se afla la inceperea termenului de posesie, prevazut in acest scop.
(2) in cazul in care bunul a fost adus intr-un alt stat, unde se implineste durata termenului de uzucapiune, posesorul poate cere sa se aplice legea acestui din urma stat, daca sunt reunite, cu incepere de la data deplasarii bunului in acel stat, toate conditiile cerute de mentionata lege.

Codul Civil - Conflicte de legi/Bunurile


</