Codul Civil - CARTEA a VII-a - Dispozitii de drept international privat*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Conflicte de legi

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VII-a sunt cuprinse in art. 207 si 208 din Legea nr. 71/2011.


CAP. VII
Cambia, biletul la ordin si cecul


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 2.647
Legea aplicabila capacitatii
Persoana care, potrivit legii sale nationale, este lipsita de capacitatea de a se angaja prin cambie, bilet la ordin sau cec se obliga totusi valabil printr-un asemenea titlu, daca semnatura a fost data intr-un stat a carui lege il considera capabil pe subscriitor.
ART. 2.648
Legea aplicabila conditiilor de forma
(1) Angajamentul asumat in materie de cambie, bilet la ordin sau cec este supus conditiilor de forma ale legii statului unde angajamentul a fost subscris. In materie de cec, indeplinirea conditiilor de forma prevazute de legea locului platii este suficienta.
(2) Daca angajamentul este nevalabil, potrivit legii prevazute la alin. (1), dar se conformeaza legii statului unde are loc subscrierea unui angajament ulterior, neregularitatea de forma a primului angajament nu infirma validitatea celui ulterior.
ART. 2.649
Legea aplicabila actiunii in regres
Termenele stabilite pentru exercitarea actiunii in regres sunt determinate, fata de orice semnatar, de legea locului unde titlul a luat nastere.
ART. 2.650
Legea aplicabila protestului
Forma si termenele de protest, cat si conditiile de forma ale unor acte necesare pentru exercitarea sau conservarea drepturilor in materie de cambie, bilet la ordin sau cec sunt stabilite de legea statului unde trebuie intocmit protestul sau un alt act necesar.

Codul Civil - Cambia, biletul la ordin si cecul


</