Codul Civil - CARTEA a IV-a - Despre mostenire si liberalitati*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Liberalitatile

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a IV-a sunt cuprinse in art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.


CAP. III
Testamentul


SECTIUNEA a 4-a
Legatul


�1.
Categorii de legate

ART. 1.054
Clasificarea legatelor
(1) Legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular.
(2) Legatul poate fi pur si simplu, cu termen, sub conditie sau cu sarcina.
ART. 1.055
Legatul universal
Legatul universal este dispozitia testamentara care confera uneia sau mai multor persoane vocatie la intreaga mostenire.
ART. 1.056
Legatul cu titlu universal
(1) Legatul cu titlu universal este dispozitia testamentara care confera uneia sau mai multor persoane vocatie la o fractiune a mostenirii.
(2) Prin fractiune a mostenirii se intelege:
a) fie proprietatea unei cote-parti din aceasta;
b) fie un dezmembramant al proprietatii asupra totalitatii sau a unei cote-parti din mostenire;
c) fie proprietatea sau un dezmembramant asupra totalitatii ori asupra unei cote-parti din universalitatea bunurilor determinate dupa natura sau provenienta lor.
ART. 1.057
Legatul cu titlu particular
Orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat cu titlu particular.

Codul Civil - Testamentul/Legatul/Categorii de legate


</