Codul Civil - CARTEA a IV-a - Despre mostenire si liberalitati*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Mostenirea legala

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a IV-a sunt cuprinse in art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.


CAP. III
Mostenitorii legali


SECTIUNEA a 5-a
Colateralii ordinari

ART. 983
Dreptul de mostenire al colateralilor ordinari
(1) Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului pana la gradul al patrulea inclusiv, cu exceptia colateralilor privilegiati.
(2) Colateralii ordinari vin la mostenire daca descendentii, ascendentii privilegiati, colateralii privilegiati si ascendentii ordinari nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni. Dispozitiile art. 964 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) Colateralii ordinari vin la mostenire in ordinea gradelor de rudenie cu defunctul.
(4) in concurs cu sotul supravietuitor, colateralii ordinari ai defunctului, indiferent de numarul lor, culeg impreuna un sfert din mostenire.
(5) Mostenirea sau partea din mostenire cuvenita colateralilor ordinari de acelasi grad se imparte intre acestia in mod egal.

Codul Civil - Mostenitorii legali/Colateralii ordinari


</