Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Casatoria

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Incheierea casatoriei


SECTIUNEA 1
Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei

    ART. 271
    Consimtamantul la casatorie
    Casatoria se incheie intre barbat si femeie prin consimtamantul personal si liber al acestora.
    ART. 272
    Varsta matrimoniala
    (1) Casatoria se poate incheia daca viitorii soti au implinit varsta de 18 ani.
    (2) Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai sau, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul. in cazul in care unul dintre parinti refuza sa incuviinteze casatoria, instanta de tutela hotaraste si asupra acestei divergente, avand in vedere interesul superior al copilului.
    (3) Daca unul dintre parinti este decedat sau se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, incuviintarea celuilalt parinte este suficienta.
    (4) De asemenea, in conditiile art. 398, este suficienta incuviintarea parintelui care exercita autoritatea parinteasca.
    (5) Daca nu exista nici parinti, nici tutore care sa poata incuviinta casatoria, este necesara incuviintarea persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti.
    ART. 273
    Bigamia
    Este interzisa incheierea unei noi casatorii de catre persoana care este casatorita.
    ART. 274
    Interzicerea casatoriei intre rude
    (1) Este interzisa incheierea casatoriei intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv.
    (2) Pentru motive temeinice, casatoria intre rudele in linie colaterala de gradul al patrulea poate fi autorizata de instanta de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea. Instanta se va putea pronunta pe baza unui aviz medical special dat in acest sens.
    (3) in cazul adoptiei, dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile atat intre cei care au devenit rude prin adoptie, cat si intre cei a caror rudenie fireasca a incetat prin efectul adoptiei.
    ART. 275
    Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana minora
    Casatoria este oprita intre tutore si persoana minora care se afla sub tutela sa.
    ART. 276
    Alienatia si debilitatea mintala     Este interzis sa se casatoreasca alienatul mintal si debilul mintal.
    ART. 277
    Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria
    (1) Este interzisa casatoria dintre persoane de acelasi sex.
    (2) Casatoriile dintre persoane de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in Romania.
    (3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in Romania.
    (4) Dispozitiile legale privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European raman aplicabile.

Codul Civil - Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei