Codul Civil - CARTEA a VII-a - Dispozitii de drept international privat*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Conflicte de legi

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VII-a sunt cuprinse in art. 207 si 208 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Familia


SECTIUNEA 1
Casatoria


�1.
Incheierea casatoriei

ART. 2.585
Legea aplicabila promisiunii de casatorie
(1) Conditiile de fond cerute pentru incheierea promisiunii de casatorie sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la data incheierii promisiunii.
(2) Efectele promisiunii de casatorie, precum si consecintele incalcarii ei sunt guvernate de una dintre urmatoarele legi, in ordine:
a) legea resedintei obisnuite comune a viitorilor soti la data promisiunii de casatorie;
b) legea nationala comuna a viitorilor soti, cand acestia nu au resedinta obisnuita in acelasi stat;
c) legea romana, in lipsa legii nationale comune.
ART. 2.586
Legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei
(1) Conditiile de fond cerute pentru incheierea casatoriei sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la momentul celebrarii casatoriei.
(2) Daca una dintre legile straine astfel determinata prevede un impediment la casatorie care, potrivit dreptului roman, este incompatibil cu libertatea de a incheia o casatorie, acel impediment va fi inlaturat ca inaplicabil in cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei.
ART. 2.587
Legea aplicabila formalitatilor casatoriei
(1) Forma incheierii casatoriei este supusa legii statului pe teritoriul caruia se celebreaza.
(2) Casatoria care se incheie in fata agentului diplomatic sau a functionarului consular al Romaniei in statul in care acesta este acreditat este supusa formalitatilor prevazute de legea romana.
ART. 2.588
Legea aplicabila nulitatii casatoriei
(1) Legea care reglementeaza cerintele legale pentru incheierea casatoriei se aplica nulitatii casatoriei si efectelor acestei nulitati.
(2) Nulitatea unei casatorii incheiate in strainatate cu incalcarea conditiilor de forma poate fi admisa in Romania numai daca sanctiunea nulitatii este prevazuta si in legea romana.

Codul Civil - Conflicte de legi/Incheierea casatoriei


</