Codul Civil - CARTEA a III-a - Despre bunuri*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL V

Administrarea bunurilor altuia

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a III-a sunt cuprinse in art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.


CAP. III
Regimul juridic al administrarii


SECTIUNEA a 7-a
Darea de seama anuala

ART. 842
Obligatia privind darea de seama
Cel putin o data pe an administratorul ii va prezenta beneficiarului o dare de seama a gestiunii sale.
ART. 843
Continutul si auditarea darii de seama
(1) Darea de seama trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare verificarii exactitatii acesteia.
(2) La cererea persoanei interesate, darea de seama poate fi auditata de catre un expert independent.
(3) in cazul in care administratorul se opune auditarii, persoana interesata poate sa solicite instantei judecatoresti desemnarea unui expert independent pentru a verifica darea de seama.
ART. 844
Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori
Daca sunt mai multi administratori, acestia vor intocmi o singura dare de seama, cu exceptia cazului in care atributiile lor au fost repartizate prin lege, prin actul constitutiv sau de catre instanta judecatoreasca, iar aceasta repartizare a fost respectata.
ART. 845
Examinarea registrelor
Administratorul este obligat sa ii permita beneficiarului, in orice moment, examinarea registrelor si a documentelor justificative ce au legatura cu gestiunea sa.

Codul Civil - Darea de seama anuala


</