Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Casatoria

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. VII
Desfacerea casatoriei


SECTIUNEA a 2-a
Efectele divortului


§1.
Data desfacerii casatoriei

    ART. 382
    Data desfacerii casatoriei
    (1) Casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva.
    (2) Prin exceptie, daca actiunea de divort este continuata de mostenitorii sotului reclamant, potrivit art. 380, casatoria se socoteste desfacuta la data decesului.
    (3) in cazul prevazut de art. 375, casatoria este desfacuta pe data eliberarii certificatului de divort.

Codul Civil - Efectele divortului Data desfacerii casatoriei