Codul Civil - CARTEA a IV-a - Despre mostenire si liberalitati*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Liberalitatile

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a IV-a sunt cuprinse in art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Donatia


SECTIUNEA a 4-a
Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

ART. 1.030
Caducitatea donatiilor
Donatiile facute viitorilor soti sau unuia dintre ei, sub conditia incheierii casatoriei, nu produc efecte in cazul in care casatoria nu se incheie.
ART. 1.031
Revocabilitatea donatiei intre soti
Orice donatie incheiata intre soti este revocabila numai in timpul casatoriei.
ART. 1.032
Nulitatea donatiei intre soti
Nulitatea casatoriei atrage nulitatea relativa a donatiei facute sotului de rea-credinta.
ART. 1.033
Donatiile simulate
(1) Este lovita de nulitate orice simulatie in care donatia reprezinta contractul secret in scopul de a eluda revocabilitatea donatiilor intre soti.
(2) Este prezumata persoana interpusa, pana la proba contrara, orice ruda a donatarului la a carei mostenire acesta ar avea vocatie in momentul donatiei si care nu a rezultat din casatoria cu donatorul.

Codul Civil - Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti


</