Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Casatoria

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. V
Drepturile si indatoririle personale ale sotilor

    ART. 307
    Reglementarea raporturilor personale dintre soti
    Dispozitiile prezentului capitol se aplica raporturilor personale dintre soti, oricare ar fi regimul lor matrimonial.
    ART. 308
    Luarea deciziilor de catre soti
    Sotii hotarasc de comun acord in tot ceea ce priveste casatoria.
    ART. 309
    Indatoririle sotilor
    (1) Sotii isi datoreaza reciproc respect, fidelitate si sprijin moral.
    (2) Ei au indatorirea de a locui impreuna. Pentru motive temeinice, ei pot hotari sa locuiasca separat.
    ART. 310
    Independenta sotilor
    Un sot nu are dreptul sa cenzureze corespondenta, relatiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt sot.
    ART. 311
    Schimbarea numelui de familie
    (1) Sotii sunt obligati sa poarte numele declarat la incheierea casatoriei.
    (2) Daca sotii au convenit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat potrivit dispozitiilor art. 281, unul dintre soti nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativa decat cu consimtamantul celuilalt sot.

Codul Civil - Drepturile si indatoririle sotilor