Codul Civil - CARTEA a V-a - Despre obligatii*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Izvoarele obligatiilor

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a V-a sunt cuprinse in art. 102-189 din Legea nr. 71/2011.


CAP. I
Contractul


SECTIUNEA a 6-a
Efectele contractului


�2.
Efectele fata de terti


I.
Dispozitii generale

ART. 1.280
Relativitatea efectelor contractului
Contractul produce efecte numai intre parti, daca prin lege nu se prevede altfel.
ART. 1.281
Opozabilitatea efectelor contractului
Contractul este opozabil tertilor, care nu pot aduce atingere drepturilor si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot prevala de efectele contractului, insa fara a avea dreptul de a cere executarea lui, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
ART. 1.282
Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori
(1) La moartea unei parti, drepturile si obligatiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor sai universali sau cu titlu universal, daca din lege, din stipulatia partilor ori din natura contractului nu rezulta contrariul.
(2) Drepturile, precum si, in cazurile prevazute de lege, obligatiile contractuale in stransa legatura cu un bun se transmit, odata cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai partilor.

Codul Civil - Contracte/Efectele fata de terti


</