Codul Civil - CARTEA a III-a - Despre bunuri*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL VIII

Posesia

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a III-a sunt cuprinse in art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.


CAP. III
Efectele posesiei


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 928
Uzucapiunea si dobandirea fructelor
In conditiile prezentului capitol, posesorul poate dobandi proprietatea asupra bunului posedat sau, dupa caz, asupra fructelor produse de acesta.
ART. 929
Bunurile care nu pot fi uzucapate
Nu pot fi uzucapate bunurile care, inainte sau dupa intrarea in posesie, au fost declarate prin lege inalienabile.

Codul Civil - Efectele posesiei


</