Codul Civil - CARTEA I - Despre persoane*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Ocrotirea persoanei fizice

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Tutela minorului


SECTIUNEA a 4-a
Exercitarea tutelei


§1.
Dispozitii generale

     ART. 133
    Exercitarea tutelei in interesul minorului
    Tutela se exercita numai in interesul minorului atat in ceea ce priveste persoana, cat si bunurile acestuia.
     ART. 134
    Continutul tutelei
    (1) Tutorele are indatorirea de a ingriji de minor.
    (2) El este obligat sa asigure ingrijirea minorului, sanatatea si dezvoltarea lui fizica si mentala, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui.
     ART. 135
    Tutela exercitata de ambii soti
    (1) in cazul in care tutori sunt 2 soti, acestia raspund impreuna pentru exercitarea atributiilor tutelei. Dispozitiile privind autoritatea parinteasca sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (2) in cazul in care unul dintre soti introduce actiunea de divort, instanta, din oficiu, va instiinta instanta de tutela pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.

Codul Civil - Exercitarea tutelei - Dispozitii generale