Codul Civil - CARTEA a VII-a - Dispozitii de drept international privat*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Conflicte de legi

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VII-a sunt cuprinse in art. 207 si 208 din Legea nr. 71/2011.


CAP. VIII
Fiducia

ART. 2.659
Alegerea legii aplicabile
(1) Fiducia este supusa legii alese de constituitor.
(2) Dispozitiile art. 2.637 sunt aplicabile.
ART. 2.660
Determinarea obiectiva a legii aplicabile
In lipsa alegerii legii aplicabile, precum si in cazul in care legea aleasa nu cunoaste institutia fiduciei, se aplica legea statului cu care fiducia prezinta cele mai stranse legaturi. In acest scop, se tine seama indeosebi de:
a) locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare, desemnat de constituitor;
b) locul situarii bunurilor fiduciare;
c) locul unde fiduciarul isi are resedinta obisnuita sau, dupa caz, sediul social;
d) scopul fiduciei si locul unde acesta urmeaza sa se realizeze.
ART. 2.661
Domeniul de aplicare
Legea determinata potrivit art. 2.659 si 2.660 este aplicabila conditiilor de validitate, interpretarii si efectelor fiduciei, precum si administrarii ei. Aceasta lege determina in special:
a) desemnarea, renuntarea si inlocuirea fiduciarului, conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a fi desemnata fiduciar, precum si transmiterea puterilor fiduciarului;
b) drepturile si obligatiile dintre fiduciari;
c) dreptul fiduciarului de a delega in tot sau in parte executarea obligatiilor sale sau exercitarea puterilor care ii revin;
d) puterile fiduciarului de a administra si de a dispune de bunurile din masa patrimoniala fiduciara, de a constitui garantii si de a dobandi alte bunuri;
e) puterile fiduciarului de a face investitii si plasamente;
f) ingradirile cu privire la durata fiduciei, precum si cele cu privire la puterile fiduciarului de a constitui rezerve din veniturile rezultate din administrarea bunurilor;
g) raporturile dintre fiduciar si beneficiar, inclusiv raspunderea personala a fiduciarului fata de beneficiar;
h) modificarea sau incetarea fiduciei;
i) repartizarea bunurilor ce alcatuiesc masa patrimoniala fiduciara;
j) obligatia fiduciarului de a da socoteala de modul cum a fost administrata masa patrimoniala fiduciara.
ART. 2.662
Situatiile speciale
Un element al fiduciei, susceptibil de a fi izolat, in special administrarea acestuia, poate fi supus unei legi distincte.

Codul Civil - Fiducia


</