Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Rudenia

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Filiatia


SECTIUNEA 1
Stabilirea filiatiei


§4.
Actiuni privind filiatia


V.
Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

    ART. 435
    Filiatia legal stabilita
    (1) Atat timp cat o legatura de filiatie legal stabilita nu a fost contestata in justitie, nu se poate stabili, pe nicio cale, o alta filiatie.
    (2) Dispozitiile art. 99 alin. (4) raman aplicabile.
    ART. 436
    Citarea parintilor si a copilului
    Parintii si copilul vor fi citati in toate cauzele referitoare la filiatie, chiar si atunci cand nu au calitatea de reclamant sau de parat.
    ART. 437
    Inadmisibilitatea renuntarii
    (1) in actiunile privitoare la filiatie nu se poate renunta la drept.
    (2) De asemenea, cel care introduce o actiune privitoare la filiatie in numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca, precum si copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de actiune nu pot renunta la judecarea ei.
    ART. 438
    Situatia copilului
    (1) Prin hotararea de admitere a actiunii instanta se pronunta si cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autoritatii parintesti si obligatia parintilor de a-l intretine pe copil.
    (2) in cazul in care admite o actiune in contestarea filiatiei, instanta poate stabili, daca este cazul, modul in care copilul pastreaza legaturi personale cu acela care l-a crescut.
    ART. 439
    Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta
    In cazul in care, potrivit legii, o actiune privitoare la filiatie poate fi pornita impotriva mostenitorilor, iar mostenirea este vacanta, actiunea poate fi introdusa impotriva comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului de la locul deschiderii mostenirii. Citarea in proces a renuntatorilor, daca exista, este obligatorie.
    ART. 440
    Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal
    In cazul infractiunilor a caror calificare presupune existenta unui raport de filiatie care nu este legal stabilit, hotararea penala nu poate fi pronuntata inainte de ramanerea definitiva a hotararii civile privitoare la raportul de filiatie.

Codul Civil - Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie