Codul Civil - CARTEA I - Despre persoane*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL IV

Persoana juridica

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.


CAP. VI
Incetarea persoanei juridice


SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii speciale

    ART. 250
    Desfiintarea unor persoane juridice
    (1) Persoanele juridice infiintate de catre autoritatile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvarii, pot fi desfiintate prin hotararea organului care le-a infiintat.
    (2) in acest caz, daca organul competent nu a dispus altfel, drepturile si obligatiile persoanei juridice desfiintate se transfera persoanei juridice dobanditoare, proportional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, tinandu-se insa seama si de natura obligatiilor respective.
    ART. 251
    Data incetarii personalitatii juridice
    (1) Persoanele juridice supuse inregistrarii inceteaza la data radierii din registrele in care au fost inscrise.
    (2) Celelalte persoane juridice inceteaza la data actului prin care s-a dispus incetarea sau, dupa caz, la data indeplinirii oricarei alte cerinte prevazute de lege.

Codul Civil - Incetarea persoanei juridice Dispozitii speciale