Codul Civil - CARTEA I - Despre persoane*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL IV

Persoana juridica

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Infiintarea persoanei juridice


SECTIUNEA 1
Dispozitii comune

    ART. 194
    Modurile de infiintare
    (1) Persoana juridica se infiinteaza:
    a) prin actul de infiintare al organului competent, in cazul autoritatilor si al institutiilor publice, al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si al operatorilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale. in toate cazurile, actul de infiintare trebuie sa prevada in mod expres daca autoritatea publica sau institutia publica este persoana juridica;
    b) prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat, in conditiile legii;
    c) in orice alt mod prevazut de lege.
    (2) Daca prin lege nu se dispune altfel, prin act de infiintare se intelege actul de constituire a persoanei juridice si, dupa caz, statutul acesteia.
    ART. 195
    Durata persoanei juridice
    Persoana juridica se infiinteaza pe durata nedeterminata, daca prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Codul Civil - Infiintarea persoanei juridice