Codul Civil - CARTEA a VII-a - Dispozitii de drept international privat*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Conflicte de legi

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VII-a sunt cuprinse in art. 207 si 208 din Legea nr. 71/2011.


CAP. III
Bunurile


SECTIUNEA a 6-a
Ipotecile mobiliare

ART. 2.627
Aplicarea legii locului unde se afla bunul
Conditiile de validitate, publicitatea si efectele ipotecii mobiliare sunt supuse legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de ipoteca mobiliara.
ART. 2.628
Aplicarea legii locului unde se afla debitorul
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 2.627, se aplica legea locului unde se afla debitorul, in cazul:
a) unui bun mobil corporal care, potrivit destinatiei sale, este utilizat in mai multe state, daca prin dispozitii speciale nu se prevede altfel;
b) unui bun mobil incorporal;
c) unui titlu de valoare negociabil care nu este in posesia creditorului. Cu toate acestea, in cazul actiunilor, partilor sociale si obligatiunilor se aplica legea statutului organic al emitentului, cu exceptia cazului in care aceste titluri de valoare sunt tranzactionate pe o piata organizata, caz in care se aplica legea statului in care functioneaza piata respectiva.
(2) Se considera ca debitorul se afla in statul in care acesta are resedinta obisnuita sau, dupa caz, sediul social la data incheierii contractului de ipoteca mobiliara.
ART. 2.629
Legea aplicabila in cazul resurselor naturale
Conditiile de validitate, publicitatea si efectele ipotecii asupra resurselor minerale, petrolului sau gazelor ori asupra unei creante rezultate din vanzarea acestora la sursa, care se naste de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele obtinute din vanzare sunt virate in cont, sunt supuse legii locului unde se afla exploatarea.
ART. 2.630
Situatiile speciale privind legea aplicabila publicitatii ipotecii mobiliare
(1) Ipoteca inregistrata potrivit legii locului unde se afla bunul isi conserva rangul de prioritate in alt stat, daca au fost indeplinite si formele de publicitate prevazute de legea acestui stat:
a) inainte sa inceteze rangul de prioritate dobandit potrivit legii aplicabile la data constituirii ipotecii;
b) in termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a intrat in statul respectiv sau in termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut acest fapt.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care ipoteca a fost inregistrata potrivit legii locului unde se afla debitorul. Termenele prevazute la alin. (1) lit. b) se calculeaza, dupa caz, de la data la care debitorul isi stabileste resedinta obisnuita ori, dupa caz, sediul social in statul respectiv sau de la data la care creditorul a cunoscut acest fapt.
(3) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara nu va fi opozabila tertului care a dobandit cu titlu oneros un drept asupra bunului fara sa fi cunoscut existenta ipotecii mobiliare si mai inainte ca aceasta sa fi devenit opozabila potrivit alin. (1) si (2).
ART. 2.631
Lipsa publicitatii in strainatate
(1) Daca legea straina care reglementeaza rangul ipotecii mobiliare nu prevede formalitati de publicitate si bunul nu este in posesia creditorului, ipoteca mobiliara are rang inferior:
a) ipotecii asupra unei creante constand intr-o suma de bani platibila in Romania;
b) ipotecii asupra unui bun mobil corporal, care a fost constituita atunci cand bunul se afla in Romania, sau asupra unui titlu negociabil.
(2) Cu toate acestea, ipoteca mobiliara isi conserva rangul de prioritate, daca este inregistrata, potrivit legii romane, inaintea constituirii ipotecii mentionate la alin. (1) lit. a) sau b).
ART. 2.632
Legea aplicabila operatiunilor asimilate ipotecilor mobiliare
(1) Dispozitiile prezentei sectiuni referitoare la publicitate si efectele acesteia sunt aplicabile, in mod corespunzator, tinand seama de natura bunurilor mobile, si operatiunilor asimilate, potrivit legii, ipotecii mobiliare.
(2) Pentru determinarea legii aplicabile se ia in considerare data incheierii operatiunii asimilate ipotecii mobiliare.

Codul Civil - Conflicte de legi/Ipotecile mobiliare


</