Codul Civil - CARTEA a IV-a - Despre mostenire si liberalitati*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Liberalitatile

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a IV-a sunt cuprinse in art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.


CAP. I
Dispozitii comune


SECTIUNEA a 4-a
Liberalitatile reziduale

ART. 1.001
Notiune
Dispunatorul poate stipula ca substituitul sa fie gratificat cu ceea ce ramane, la data decesului instituitului, din donatiile sau legatele facute in favoarea acestuia din urma.
ART. 1.002
Dreptul de dispozitie al instituitului
Liberalitatea reziduala nu il impiedica pe instituit sa incheie acte cu titlu oneros si nici sa retina bunurile ori sumele obtinute in urma incheierii acestora.
ART. 1.003
Interdictia de a dispune cu titlu gratuit
(1) Instituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care au constituit obiectul unei liberalitati reziduale.
(2) Dispunatorul poate interzice instituitului sa dispuna de bunuri prin donatie. Cu toate acestea, atunci cand este mostenitor rezervatar al dispunatorului, instituitul pastreaza posibilitatea de a dispune prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte de bunurile care au constituit obiectul donatiilor imputate asupra rezervei sale succesorale.
ART. 1.004
Independenta patrimoniala a instituitului
Instituitul nu este tinut sa dea socoteala dispunatorului ori mostenitorilor acestuia.
ART. 1.005
Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare
Dispozitiile prevazute la art. 995, art. 996 alin. (2), art. 997, 999 si 1.000 sunt aplicabile liberalitatilor reziduale.

Codul Civil - Liberalitatile/Liberalitatile reziduale


</