Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Casatoria

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. I
Logodna

    ART. 266
    Incheierea logodnei
    (1) Logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria.
    (2) Dispozitiile privind conditiile de fond pentru incheierea casatoriei sunt aplicabile in mod corespunzator, cu exceptia avizului medical si a autorizarii instantei de tutela.
    (3) incheierea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.
    (4) incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea logodnei.
    (5) Logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie.
    ART. 267
    Ruperea logodnei
    (1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrans sa incheie casatoria.
    (2) Clauza penala stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa.
    (3) Ruperea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.
    ART. 268
    Restituirea darurilor
    (1) in cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea casatoriei, cu exceptia darurilor obisnuite.
    (2) Darurile se restituie in natura sau, daca aceasta nu mai este cu putinta, in masura imbogatirii.     (3) Obligatia de restituire nu exista daca logodna a incetat prin moartea unuia dintre logodnici.     ART. 269     Raspunderea pentru ruperea logodnei     (1) Partea care rupe logodna in mod abuziv poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei, in masura in care au fost potrivite cu imprejurarile, precum si pentru orice alte prejudicii cauzate.     (2) Partea care, in mod culpabil, l-a determinat pe celalalt sa rupa logodna poate fi obligata la despagubiri in conditiile alin. (1).     ART. 270     Termenul de prescriptie     Dreptul la actiune intemeiat pe dispozitiile art. 268 si 269 se prescrie intr-un an de la ruperea logodnei.

Codul Civil - Casatoria/Logodna