Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Casatoria

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. VI
Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor


SECTIUNEA a 5-a
Modificarea regimului matrimonial


§2.
Modificarea judiciara

    ART. 370
    Separatia judiciara de bunuri
    (1) Daca regimul matrimonial al sotilor este cel al comunitatii legale sau conventionale, instanta, la cererea unuia dintre soti, poate pronunta separatia de bunuri, atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei.
    (2) Totodata, instanta va face aplicarea dispozitiilor art. 357.
    (3) Dispozitiile art. 291, 334, 335 si 361 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 371
    Efectele intre soti
    (1) Separatia de bunuri pronuntata de catre instanta face ca regimul matrimonial anterior sa inceteze, iar sotilor li se aplica regimul matrimonial prevazut la art. 360-365.
    (2) intre soti, efectele separatiei se produc de la data formularii cererii, cu exceptia cazului in care instanta, la cererea oricaruia dintre ei, dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la data despartirii in fapt.
    ART. 372
    Efectele fata de terti
    (1) Creditorii sotilor nu pot cere separatia de bunuri, dar pot interveni in cauza.
    (2) Dispozitiile art. 369 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

Codul Civil - Modificarea regimului matrimonial Modificarea judiciara