Codul Civil - CARTEA a II-a - Despre familie*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Casatoria

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a II-a sunt cuprinse in art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.


CAP. IV
Nulitatea casatoriei


SECTIUNEA a 2-a
Nulitatea relativa a casatoriei

    ART. 297
    Lipsa incuviintarilor cerute de lege
    (1) Este anulabila casatoria incheiata fara incuviintarile sau autorizarea prevazute la art. 272 alin. (2), (4) si (5).
    (2) Anulabilitatea poate fi invocata numai de cel a carui incuviintare era necesara. Dispozitiile art. 46 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 298
    Viciile de consimtamant
    (1) Casatoria poate fi anulata la cererea sotului al carui consimtamant a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violenta.
    (2) Eroarea constituie viciu de consimtamant numai atunci cand priveste identitatea fizica a viitorului sot.
    ART. 299
    Lipsa discernamantului
    Este anulabila casatoria incheiata de persoana lipsita vremelnic de discernamant.
    ART. 300
    Existenta tutelei
    Casatoria incheiata intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa este anulabila.
    ART. 301
    Termenul de prescriptie
    (1) Anularea casatoriei poate fi ceruta in termen de 6 luni.
    (2) in cazul prevazut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a caror incuviintare sau autorizare era necesara pentru incheierea casatoriei au luat cunostinta de aceasta.
    (3) in cazul nulitatii pentru vicii de consimtamant ori pentru lipsa discernamantului, termenul curge de la data incetarii violentei sau, dupa caz, de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnica a discernamantului.
    (4) in cazul prevazut la art. 300, termenul curge de la data incheierii casatoriei.
    ART. 302
    Caracterul personal al actiunii
    Dreptul la actiunea in anulare nu se transmite mostenitorilor. Cu toate acestea, daca actiunea a fost pornita de catre unul dintre soti, ea poate fi continuata de catre oricare dintre mostenitorii sai.
    ART. 303
    Acoperirea nulitatii
    (1) in cazurile prevazute la art. 272 alin. (2), (4) si (5), anulabilitatea casatoriei se acopera daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, s-au obtinut incuviintarile si autorizarea cerute de lege.
    (2) Casatoria nu poate fi anulata daca sotii au convietuit timp de 6 luni de la data incetarii violentei sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei vremelnice a facultatilor mintale.
    (3) in toate cazurile, nulitatea casatoriei se acopera daca, intre timp, ambii soti au implinit varsta de 18 ani sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata.

Codul Civil - Nulitatea relativa a casatoriei