Codul Civil - CARTEA I - Despre persoane*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Ocrotirea persoanei fizice

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.


CAP. I
Dispozitii generale

     ART. 104
    Interesul persoanei ocrotite
    (1) Orice masura de ocrotire a persoanei fizice se stabileste numai in interesul acesteia.
    (2) La luarea unei masuri de ocrotire trebuie sa se tina seama de posibilitatea persoanei fizice de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile cu privire la persoana si bunurile sale.
     ART. 105
    Persoanele ocrotite
    Sunt supusi unor masuri speciale de ocrotire minorii si cei care, desi capabili, din cauza batranetii, a bolii sau a altor motive prevazute de lege nu pot sa isi administreze bunurile si nici sa isi apere interesele in conditii corespunzatoare.
     ART. 106
    Masurile de ocrotire
    (1) Ocrotirea minorului se realizeaza prin parinti, prin instituirea tutelei, prin darea in plasament sau, dupa caz, prin alte masuri de protectie speciala anume prevazute de lege.
    (2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdictie judecatoreasca sau prin instituirea curatelei, in conditiile prevazute de prezentul cod.
     ART. 107
    Instanta de tutela
    (1) Procedurile prevazute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenta instantei de tutela si de familie stabilite potrivit legii, denumita in continuare instanta de tutela.
    (2) in toate cazurile, instanta de tutela solutioneaza de indata aceste cereri.
     ART. 108
    Ocrotirea persoanei prin tutela
    (1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutela se realizeaza de catre tutore, desemnat sau numit, in conditiile prezentului cod, precum si de catre consiliul de familie, ca organ consultativ.
    (2) Consiliul de familie poate fi constituit de catre instanta de tutela numai la cererea persoanelor interesate.
    (3) in cazul in care nu se constituie consiliul de familie, atributiile acestuia vor fi exercitate de catre instanta de tutela.
     ART. 109
    Ocrotirea persoanei prin curatela
    Ocrotirea persoanei fizice prin curatela are loc numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.

Codul Civil - Ocrotirea persoanei fizice