Codul Civil - CARTEA a IV-a - Despre mostenire si liberalitati*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL IV

Transmisiunea si partajul mostenirii

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a IV-a sunt cuprinse in art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.


CAP. IV
Partajul succesoral si raportul


SECTIUNEA a 4-a
Partajul de ascendent

ART. 1.160
Subiecte
Ascendentii pot face partajul bunurilor lor intre descendenti.
ART. 1.161
Forme
(1) Partajul de ascendent se poate realiza prin donatie sau prin testament, cu respectarea formelor, conditiilor si regulilor prevazute de lege pentru aceste acte juridice.
(2) Partajul realizat prin donatie nu poate avea ca obiect decat bunurile prezente.
ART. 1.162
Cuprins
Daca in partajul de ascendent nu au fost cuprinse toate bunurile mostenirii, bunurile necuprinse se vor partaja conform legii.
ART. 1.163
Ineficacitate
(1) Este lovit de nulitate absoluta partajul in care nu s-au cuprins toti descendentii care indeplinesc conditiile pentru a veni la mostenire, fie in nume propriu, fie prin reprezentare succesorala.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica partajului in care nu a fost inclus un descendent care vine la mostenire prin reprezentare succesorala, insa a fost cuprins acela pe care il reprezinta.
(3) Daca prin partajul de ascendent se incalca rezerva succesorala a vreunui descendent sau a sotului supravietuitor, sunt aplicabile dispozitiile privitoare la reductiunea liberalitatilor excesive.

Codul Civil - Partajul de ascendent


</