Codul Civil - CARTEA a III-a - Despre bunuri*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL VIII

Posesia

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a III-a sunt cuprinse in art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Viciile posesiei

ART. 922
Viciile posesiei
(1) in afara situatiilor prevazute de lege, nu poate produce efecte juridice decat posesia utila.
(2) Nu este utila posesia discontinua, tulburata sau clandestina. Pana la proba contrara, posesia este prezumata a fi utila.
ART. 923
Discontinuitatea
Posesia este discontinua atat timp cat posesorul o exercita cu intermitente anormale in raport cu natura bunului.
ART. 924
Violenta
Posesia este tulburata atat timp cat este dobandita sau conservata prin acte de violenta, fizica sau morala, care nu au fost provocate de o alta persoana.
ART. 925
Clandestinitatea
Posesia este clandestina, daca se exercita astfel incat nu poate fi cunoscuta.
ART. 926
Invocarea viciilor posesiei
(1) Discontinuitatea poate fi opusa posesorului de catre orice persoana interesata.
(2) Numai persoana fata de care posesia este tulburata sau clandestina poate invoca aceste vicii.
ART. 927
Incetarea viciilor posesiei
Posesia viciata devine utila indata ce viciul inceteaza.

Codul Civil - Posesia/Viciile posesiei


</