Codul Civil - CARTEA a V-a - Despre obligatii*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL XI

Privilegiile si garantiile reale

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a V-a sunt cuprinse in art. 102-189 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Privilegiile


SECTIUNEA 1
Dispozitii comune

ART. 2.333
Notiune
(1) Privilegiul este preferinta acordata de lege unui creditor in considerarea creantei sale.
(2) Privilegiul este indivizibil.
ART. 2.334
Opozabilitatea privilegiilor
Privilegiile sunt opozabile tertilor fara sa fie necesara inscrierea lor in registrele de publicitate, daca prin lege nu se prevede altfel.
ART. 2.335
Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante
Creditorul privilegiat este preferat celorlalti creditori, chiar daca drepturile acestora s-au nascut ori au fost inscrise mai inainte.
ART. 2.336
Rangul privilegiilor intre ele
(1) Rangul privilegiilor se stabileste prin lege.
(2) Privilegiile reglementate in prezentul capitol sunt preferate privilegiilor create, fara indicarea rangului, prin legi speciale.
ART. 2.337
Stingerea privilegiilor
Daca prin lege nu se prevede altfel, privilegiile se sting odata cu obligatia garantata.

Codul Civil - Privilegiile


</