Codul Civil - CARTEA a III-a - Despre bunuri*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL VI

Proprietatea publica

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a III-a sunt cuprinse in art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice


SECTIUNEA a 4-a
Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

ART. 874
Continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit
(1) Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe termen limitat, in favoarea institutiilor de utilitate publica.
(2) In lipsa unor dispozitii contrare in actul de constituire, titularul nu beneficiaza de fructele civile ale bunului.
(3) Dispozitiile privind constituirea si incetarea dreptului de administrare se aplica in mod corespunzator.
ART. 875
Apararea dreptului de folosinta cu titlu gratuit
(1) Apararea in justitie a dreptului de folosinta cu titlu gratuit revine titularului dreptului.
(2) Dispozitiile art. 696 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

Codul Civil - Dreptul de folosinta cu titlu gratuit


</