Codul Civil - CARTEA a VI-a - Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL II

Regimul general al termenelor de decadere

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VI-a sunt cuprinse in art. 201-205 din Legea nr. 71/2011.

ART. 2.545
Instituirea termenului de decadere
(1) Prin lege sau prin vointa partilor se pot stabili termene de decadere pentru exercitarea unui drept sau savarsirea unor acte unilaterale.
(2) Neexercitarea dreptului subiectiv inauntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar in cazul actelor unilaterale, impiedicarea, in conditiile legii, a savarsirii lor.
ART. 2.546
Limita stabilirii termenelor de decadere
Este lovita de nulitate absoluta clauza prin care se stabileste un termen de decadere ce ar face excesiv de dificila exercitarea dreptului sau savarsirea actului de catre partea interesata.
ART. 2.547
Aplicarea regulilor de la prescriptie
Daca din lege sau din conventia partilor nu rezulta in mod neindoielnic ca un anumit termen este de decadere, sunt aplicabile regulile de la prescriptie.
ART. 2.548
Regimul termenelor de decadere
(1) Termenele de decadere nu sunt supuse suspendarii si intreruperii, daca prin lege nu se dispune altfel.
(2) Cu toate acestea, forta majora impiedica, in toate cazurile, curgerea termenului, iar daca termenul a inceput sa curga, el se suspenda, dispozitiile art. 2.534 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator. Termenul de decadere nu se socoteste insa implinit decat dupa 5 zile de la data cand suspendarea a incetat.
(3) De asemenea, atunci cand realizarea dreptului presupune exercitarea unei actiuni in justitie, termenul este intrerupt pe data introducerii cererii de chemare in judecata sau de arbitrare ori de punere in intarziere, dupa caz, dispozitiile privitoare la intreruperea prescriptiei fiind aplicabile in mod corespunzator.
ART. 2.549
Renuntarea la beneficiul decaderii
(1) Cand termenul de decadere a fost stabilit prin contract sau instituit printr-o dispozitie legala care ocroteste un interes privat, cel in favoarea caruia a fost stipulat ori instituit poate sa renunte, dupa implinirea termenului, la beneficiul decaderii. Daca renuntarea intervine inainte de implinirea termenului, sunt aplicabile regulile privitoare la intreruperea prescriptiei prin recunoasterea dreptului.
(2) Partile nu pot insa renunta, nici anticipat si nici dupa inceperea cursului lor, la termenele de decadere de ordine publica si nici nu le pot modifica, micsorandu-le sau marindu-le, dupa caz.
ART. 2.550
Invocarea decaderii
(1) Decaderea poate fi opusa de partea interesata in conditiile art. 2.513.
(2) Organul de jurisdictie este obligat sa invoce si sa aplice din oficiu termenul de decadere, indiferent daca cel interesat il pune sau nu il pune in discutie, cu exceptia cazului cand acesta priveste un drept de care partile pot dispune in mod liber.

Codul Civil - Regimul general al termenelor de decadere


</