Codul Civil - CARTEA a IV-a - Despre mostenire si liberalitati*)

 

Codul Civil - pagina de start

Noul Cod Civil
    TITLUL III

Liberalitatile

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a IV-a sunt cuprinse in art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.


CAP. II
Donatia


SECTIUNEA a 3-a
Revocarea donatiei


�1.
Dispozitii comune

ART. 1.020
Cauzele de revocare
Donatia poate fi revocata pentru ingratitudine si pentru neexecutarea fara justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.
ART. 1.021
Modul de operare
Revocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept.
ART. 1.022
Revocarea promisiunii de donatie
(1) Promisiunea de donatie se revoca de drept daca anterior executarii sale se iveste unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevazute la art. 1023.
(2) De asemenea, promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand, anterior executarii sale, situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

Codul Civil - Donatia/Revocarea donatiei


</