Codul Penal - Pedepsele

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Pedepsele


CAP. V
Individualizarea pedepselor


SECTIUNEA a 4-a
Amanarea aplicarii pedepsei

     ART. 83
    Conditiile amanarii aplicarii pedepsei
    (1) Instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:
    a) pedeapsa stabilita, inclusiv in cazul concursului de infractiuni, este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani;
    b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;
    c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;
    d) in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.
    (2) Nu se poate dispune amanarea aplicarii pedepsei daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este de 7 ani sau mai mare sau daca infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.
    (3) Amanarea aplicarii pedepsei inchisorii atrage si amanarea aplicarii amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62.
    (4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea, precum si a celor ce au determinat amanarea aplicarii pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.
     ART. 84
    Termenul de supraveghere
    (1) Termenul de supraveghere este de 2 ani si se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei.
    (2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.
     ART. 85
    Masurile de supraveghere si obligatiile
    (1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
    a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;
    b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
    c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;
    d) sa comunice schimbarea locului de munca;
    e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
    (2) Instanta poate impune persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:
    a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;
    b) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor;
    c) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;
    d) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;
    e) sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;
    f) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;
    g) sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;
    h) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme;
    i) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul instantei;
    j) sa nu ocupe sau sa nu exercite functia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii.
    (3) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin. (2) lit. a)-c), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.
    (4) Cand stabileste obligatia prevazuta in alin. (2) lit. e), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.
    (5) Persoana supravegheata trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.
     ART. 86
    Supravegherea
    (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin. (1) lit. c)-e) se comunica serviciului de probatiune.
    (2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)-c) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. d)-j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.
    (3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)-d), intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
    (4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:
    a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
    b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin;
    c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.
     ART. 87
    Modificarea sau incetarea obligatiilor
    (1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare.
    (2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, atunci cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.
     ART. 88
    Revocarea amanarii aplicarii pedepsei
    (1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei.
    (2) in cazul cand, pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei, afara de cazul cand persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.
    (3) Daca dupa amanarea aplicarii pedepsei persoana supravegheata a savarsit o noua infractiune, cu intentie sau intentie depasita, descoperita in termenul de supraveghere, pentru care s-a pronuntat o condamnare chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei. Pedeapsa aplicata ca urmare a revocarii amanarii si pedeapsa pentru noua infractiune se calculeaza conform dispozitiilor privitoare la concursul de infractiuni.
    (4) Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate mentine sau revoca amanarea aplicarii pedepsei. in cazul revocarii, dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
     ART. 89
    Anularea amanarii aplicarii pedepsei
    (1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amanarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.
    (2) in caz de concurs de infractiuni, instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei rezultante daca sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 83. Daca se dispune amanarea aplicarii pedepsei, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior amanarea aplicarii pedepsei.
     ART. 90
    Efectele amanarii aplicarii pedepsei
    (1) Persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa si nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita, daca nu a savarsit din nou o infractiune pana la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amanarii si nu s-a descoperit o cauza de anulare.
    (2) Amanarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Codul Penal - Amanarea aplicarii pedepsei