Codul Penal - Pedepsele

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL III

Pedepsele


CAP. II
Pedepsele principale


SECTIUNEA a 3-a
Amenda

     ART. 61
    Stabilirea amenzii
    (1) Amenda consta in suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.
    (2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-amenda, cuprinsa intre 10 lei si 500 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 30 de zile si 400 de zile.
    (3) Instanta stabileste numarul zilelor-amenda potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se stabileste tinand seama si de obligatiile legale ale condamnatului fata de persoanele aflate in intretinerea sa.
    (4) Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse intre:
    a) 60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;
    b) 120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani;
    c) 180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani.
    (5) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevazuta de lege este numai amenda ori instanta opteaza pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amenda se pot majora cu o treime.
    (6) Fractiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplica limitelor speciale ale zilelor-amenda prevazute in alin. (4) si alin. (5).
     ART. 62
    Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii
    (1) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, pe langa pedeapsa inchisorii, se poate aplica si pedeapsa amenzii.
    (2) Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute in art. 61 alin. (4) lit. b) si lit. c) se determina in raport de durata pedepsei inchisorii stabilite de instanta si nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei.
    (3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.
     ART. 63
    inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii
    (1) Daca persoana condamnata, cu rea-credinta, nu executa pedeapsa amenzii, in tot sau in parte, numarul zilelor-amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare.
    (2) Daca amenda neexecutata a insotit pedeapsa inchisorii, numarul zileloramenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, care se adauga la pedeapsa inchisorii, pedeapsa astfel rezultata fiind considerata o singura pedeapsa.
    (3) in cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, in conditiile alin. (1) si alin. (2), unei zile-amenda ii corespunde o zi de inchisoare.
     ART. 64
    Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii
    (1) in cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executata in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimtamantul acesteia, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile-amenda ii corespunde o zi de munca in folosul comunitatii.
    (2) Daca amenda inlocuita conform dispozitiilor alin. (1) a insotit pedeapsa inchisorii, obligatia de munca in folosul comunitatii se executa dupa executarea pedepsei inchisorii.
    (3) Coordonarea executarii obligatiei de munca in folosul comunitatii se face de serviciul de probatiune.
    (4) Executarea muncii in folosul comunitatii dispusa in conditiile alin. (1) inceteaza prin plata amenzii corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.
    (5) Instanta inlocuieste zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, daca:
    a) persoana condamnata nu executa obligatia de munca in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta;
    b) persoana condamnata savarseste o noua infractiune descoperita inainte de executarea integrala a obligatiei de munca in folosul comunitatii. Zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii la data comiterii noii infractiuni, inlocuite cu inchisoarea, se adauga la pedeapsa pentru noua infractiune.
    (6) Daca persoana condamnata, aflata in situatia prevazuta in alin. (1), nu isi da consimtamantul la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, amenda neexecutata se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii conform art. 63.

Codul Penal - Pedepsele - Pedepsele principale - Amenda