Codul Penal - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei

 

Codul penal - pagina de start

PARTEA GENERALĂ
    TITLUL VIII

Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei

    ART. 160
    Efectele gratierii
    (1) Gratierea are ca efect inlaturarea, in totul sau in parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai usoara.
    (2) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare si masurilor educative neprivative de libertate, in afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere.
    (3) Gratierea nu are efect asupra masurilor de siguranta si asupra drepturilor persoanei vatamate.
    (4) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor a caror executare este suspendata sub supraveghere, in afara de cazul in care se dispune altfel prin actul de gratiere.
    ART. 161
    Prescriptia executarii pedepsei
    (1) Prescriptia inlatura executarea pedepsei principale.
    (2) Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile de genocid, contra umanitatii si de razboi.
    ART. 162
    Termenele de prescriptie a executarii pedepsei
    (1) Termenele de prescriptie a executarii pedepsei pentru persoana fizica sunt:
    a) 20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 15 ani;
    b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;
    c) 3 ani, in cazul cand pedeapsa este amenda.
    (2) Termenele prevazute in alin. (1) se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva.
    (3) in cazul revocarii sau anularii amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere ori liberarii conditionate, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare sau anulare a ramas definitiva.
    (4) in cazul revocarii liberarii conditionate, in conditiile art. 104 alin. (1), termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu restul de pedeapsa neexecutat.
    (5) in cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, termenul de prescriptie curge de la data cand hotararea de inlocuire a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu durata pedepsei inchisorii.     (6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice si masurile de siguranta nu se prescriu.
    (7) Prin pedeapsa ce se executa se intelege pedeapsa stabilita de instanta, tinandu-se cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia.
    ART. 163
    intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei
    (1) Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei se intrerupe prin inceperea executarii pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.
    (2) Cursul termenului de prescriptie a executarii se intrerupe si prin savarsirea din nou a unei infractiuni.
    (3) Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei amenzii se intrerupe si prin inlocuirea obligatiei de plata a amenzii cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.
    ART. 164
    Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei
    (1) Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei este suspendat in cazurile si conditiile prevazute in Codul de procedura penala.
    (2) Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.

Codul Penal - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei